https://www.high-endrolex.com/44

Ogólnopolska Koalicja na rzecz powstrzymania planów budowy nowych kopalni węgla brunatnego metodą odkrywkową oraz przeprowadzenia Polski z ery kopalnej do ery odnawialnej - „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” - to unikalna inicjatywa obywatelska skupiająca samorządy, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia mieszkańców zagrożonych planami budowy lub skutkami działania istniejących odkrywkowych kopalni węgla brunatnego z województw: dolnośląskiego, lubuskiego wielkopolskiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego. Koalicja została powołana w maju 2011 r. w Osieku (Gmina Lubin). Jej przewodniczącą została Irena Rogowska, ówczesna wójt gminy Lubin, inicjatorka największego udanego, tj. ważnego wiążącego, referendum lokalnego w historii wolnej Polski - przeciwko planom budowy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego na złożu „Legnica”.

W skład Koalicji wchodzą m.in. Stowarzyszenie Ekologiczne „EKO-UNIA” z Wrocławia, Stowarzyszenie „Nie Kopalni Odkrywkowej” z Gubina, Stowarzyszenie „Nasz Dom” gmina Krobia, Stowarzyszenie „Przyjezierze” ze Strzelna, Fundacja Greenpeace Polska z Warszawy, Społeczny Komitet „STOP Odkrywce”, EPS (Ekologický právní servis) obecnie Fundacja Frank Bold, CEE Bankwatch Network oraz Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Centrum Zrównoważonego Rozwoju z Łodzi oraz byli i obecni wójtowie i burmistrzowie zagrożonych budową kopalni odkrywkowych dolnośląskich gmin: Lubin, Kunice, Miłkowice, Ruja, Ścinawa i Prochowice oraz gmin Gubin, Brody (woj. lubuskie), a także Zgierz, Ozorków i Piątek (woj. łódzkie). Deklarację programową Koalicji w 2011 r. podpisała Poseł do Parlamentu Europejskiego Lidia Geringer de Oedenberg, a także aktywiści anty odkrywkowi i obrońcy praw człowieka z Serbii i Niemiec. Pod auspicjami Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” - odbyło się kilka ogólnopolskich Konferencji przeciwników odkrywek z udziałem gości z zagranicy: w Lubinie, Gubinie, trzykrotnie w Warszawie w Sejmie RP (w latach 2012-2015) a także liczne protesty min. przed Sejmem, Kancelarią Prezydenta RP, Ministerstwem Gospodarki, dwukrotnie Kancelarią Prezesa Rady Ministrów -ostatnio w lipcu 2014 r. Koalicja jest laureatem prestiżowej serbskiej nagrody „Charter award for civil bravery - Dragoljub Stosic 2012" (Nagroda - Karta cywilnej odwagi), którą odebrała podczas uroczystej gali w Belgradzie. W 2013 r. Koalicjanci z całej Polski byli uczestnikami spotkania z misją śledczą Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego, która w następstwie petycji złożonej przez Irenę Rogowska wizytowała tereny zagrożone odkrywką na Dolnym  Śląsku. 3 lutego 2015 roku we Wrocławiu (gospodarzem było Stowarzyszenie „EKO-UNIA”) odbyło się spotkanie programowe Ogólnopolskiej Koalicji „Rozwój Tak-Odkrywki Nie” w zaś w czerwcu 2015 r. Koalicja była  patronem konferencji w Sejmie RP pt. „Kryzys surowcowy a bezpieczeństwo energetyczne Polski − scenariusze oraz programy adaptacyjne”. Koaicjanci wspierają inicjatywy międzynarodowe w kwietniu br, jej reprezentanci uczestniczyli w proteście przeciwko kopalni  odkrywkowej Garzwailer II k. Koloni w Niemczech. W czerwcu w stolicy Francji prezes Fundacji reprezentował Koalicję we francuskim Zgromadzeniu Narodowym podczas seminarium pt. „Klimat i węgiel: rola państwa akcjonariusza”.

 

Strony www Koalicjantów:

http://www.eko-unia.org.pl/

http://www.przyjezierze.org/

http://www.niedlakopalni.pl/

http://www.nieodkrywce.pl/

http://stopkopalni.pl/aktualnosci/

http://www.greenpeace.org/poland/pl/

http://www.czr.org.pl/

http://odkrywka.info/

http://www.eko.org.pl/

http://frankbold.pl/

Początek strony slot gacor WordPress CMS Checker