https://www.high-endrolex.com/44

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

 

Woda
Działamy na rzecz ochrony wód przed degradacją w wyniku rabunkowej działalności górniczej
Finanse
Monitorujemy i nagłaśniamy działania ubezpieczycieli i banków, które spowalniają odejście od paliw kopalnych
Węgiel
Wspieramy społeczności zagrożone przez branżę węgla brunatnego i kamiennego
 
 

Najważniejszym zadaniem Fundacji jest wsparcie dla działań obywatelskich mających na celu powstrzymanie planów budowy nowych odkrywkowych kopalni węgla brunatnego w Polsce w tym pomoc dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, zwykłych mieszkańców przeciwnych budowie kopalni odkrywkowych i walczących z negatywnymi skutkami funkcjonowania tych już istniejących, a także propagowanie rozwoju energetyki w oparciu o odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną i lokalną samowystarczalność.

Nasz cel to również ochrona i zachowanie środowiska oraz naturalnych warunków życia człowieka, ochrona zdrowia, edukacja ekologiczna. Chcemy  działać na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz upowszechnienia instytucji referendum jako metody dialogu społecznego i umocnienia demokracji. Będziemy pomagać osobom poszkodowanym w wyniku działania istniejących kopalni i klęsk żywiołowych oraz wspierać inicjatywy służące ograniczeniu negatywnych skutków oddziaływania wydobycia kopalin na środowisko, infrastrukturę materialną i społeczną a także zachowaniu i kultywowaniu narodowego oraz lokalnego dziedzictwa materialnego i kulturowego. Mamy zamiar upowszechniać uniwersalne wartości tolerancji, równości, wolności słowa, a także szacunku dla praw człowieka i swobód obywatelskich.

 

Statut Fundacji "Rozwój TAK - Odkrywki NIE"

 

Początek strony slot gacor WordPress CMS Checker