https://www.high-endrolex.com/44

Tomasz Waśniewski

Tomasz Waśniewski

Prezes Fundacji

Współzałożyciel Społecznego Komitetu „STOP Odkrywce” oraz Ogólnopolskiej Koalicji „RT-ON”, organizator i uczestnik protestów przeciwko planom budowy nowych odkrywek w Polsce i Niemczech, samorządowy koordynator misji śledczej Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego na Dolnym Śląsku, fundator.

Rada Fundacji

Waldemar Kwaśny

Waldemar Kwaśny

Przewodniczący Rady Fundacji

Współzałożyciel Ogólnopolskiej Koalicji „RT-ON” od 2011 r., jeden z inicjatorów największego udanego, tj. ważnego i wiążącego, referendum lokalnego w historii wolnej Polski przeciwko planom budowy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego na złożu „Legnica”. Samorządowiec, były wójt gminy Miłkowice, fundator Fundacji „RT-ON”.

Anna Drążkiewicz

Anna Drążkiewicz

Członkini Rady Fundacji

Zajmuje się między innymi relacjami z mediami, komunikacją w Internecie i jest rzecznikiem CAN Europe. Wcześniej pracowała dla polskich organizacji pozarządowych, również zajmując się komunikacją, przez okres ponad czterech lat. Skończyła nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim. Członek Rady Fundacji od 2016 r.

Jakub „Kuba” Gogolewski

Członek Rady Fundacji

Ekonomista, pracował w międzynarodowej organizacji Bankwatch oraz Greenpeace Polska, zaangażowany w Program dla Klimatu Polskiej Zielonej Sieci. Specjalizuje się w tematyce inwestycji energetycznych, ich finansowania oraz wpływie zmian społeczno-środowiskowych na zmiany w energetyce.

Rada Programowa Fundacji

Radosław Gawlik

Radosław Gawlik

Przewodniczący Rady Programowej

Wiceprzewodniczący Koalicji „RT-ON”, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego „EKO-UNIA” z Wrocławia.

Bartosz Kawiatkowski

Członek Rady Programowej

Dyrektor Fundacji Frank Bold. Prawnik, absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim i aplikacji adwokackiej w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i korupcji, przejrzystością procesu legislacyjnego i lobbingu, finansowaniem partii politycznych oraz ochroną środowiska. Autor artykułów naukowych z zakresu prawa i postępowania karnego, analiz i raportów dotyczących finansowania partii politycznych, przejrzystości lobbingu oraz praw człowieka w biznesie, a także opinii dot. prawa ochrony środowiska.

dr Michał Wilczyński

Członek Rady Programowej

Geolog i ekolog, ekspert w dziedzinie paliw i energii. W latach 1991 – 1995 wiceminister - Główny Geolog Kraju w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W okresie 1995 – 2004 członek Zarządu Fundacji EkoFundusz odpowiedzialny za przygotowanie i nadzór wielu projektów inwestycyjnych w dziedzinie ochrony powietrza i klimatu, odnawialnych źródeł energii, i poszanowania energii.

Od 2004 jako niezależny ekspert opracowywał m.in programy inwestycyjne w sektorze ochrony środowiska dla Kirgistanu i Ukrainy. Ekspert Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego UE, autor wielu publikacji z dziedziny surowców energetycznych i polityki gospodarowania surowcami mineralnymi.

Anna Dziadek

Anna Dziadek

Członkini Rady Programowej

Z wykształcenia ekonomistka, mieszkanka Dolnych Łużyc, Prezeska Stowarzyszenia "NIE kopalni Odkrywkowej" Zaangażowana w działalność polsko-niemieckiego ruchu antyodkrywkowego i promocję obywatelskiej energetyki rozproszonej. Brała udział w marszach gwieździstych po niemieckiej stronie granicy a także polsko-niemieckich protestach przeciwko  odkrywce i elektrowni Jaenschwalde oraz największej w Europie  międzynarodowej  akcji protestacyjnej przeciwko energetyce węglowej – „Łańcuch ludzi STOP odkrywce” w 2014 roku.

Magdalena Krysińska-Kałużna

Magdalena Krysińska-Kałużna

Członkini Rady Programowej

Prezeska Stowarzyszenia Akcja Konin, członkini i współzałożycielka Akademii Demokracji, pracuje jako wykładowczyni w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zawodowo zajmuje się antropologią prawa i społecznościami tubylczymi Ameryki Łacińskiej. Aktywnie wspiera działania proekologiczne (m.in. w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi oraz bibliotece miejskiej w Koninie. Uczestniczyła w działaniach Obozu dla Puszczy oraz Inicjatywy Dzikie Karpaty), bierze udział w działaniach dotyczących sprawiedliwej transformacji w Wielkopolsce Wschodniej (m.in. realizując projekt „Zrównoważone rolnictwo i żywność w kontekście transformacji energetycznej w Wielkopolsce Wschodniej”).

Fundatorzy

śp. Irena Rogowska

Była przewodnicząca Rady Fundacji

W latach 2006 - 2014 wójt gminy Lubin. Od 2011 r. przewodnicząca Ogólnopolskiej Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE”. Była niekwestionowaną liderką ruchu obywatelskiego sprzeciwu wobec odkrywkowych kopalni węgla brunatnego najpierw w regionie legnickim, a potem w całej Polsce.

W 2009 r. zainicjowała największe w historii wolnej Polski referendum lokalne przeciw odkrywce na złożu „Legnica”. Współtworzyła Społeczny Komitet „Stop Odkrywce" oraz Koalicję „RT-ON". W 2015 r. została fundatorem oraz przewodniczącą Rady Fundacji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE". Zmarła 7.11.2018 r.

Janusz Łucki

Wiecprezes Fundacji, Fundator

Rzecznik Koalicji, działacz kultury, były samorządowiec.

śp. Andrzej Holdenmajer

Fundator

Samorządowiec, do 2014 r. burmistrz gminy Ścinawa. Jeden z fundatorów Fundacji „Rozwój TAK- Odkrywki NIE” oraz współzałożyciel Społecznego Komitetu STOP Odkrywce i Ogólnopolskiej Koalicji RT-ON. Był jednym z inicjatorów największego w historii wolnej Polski referendum lokalnego przeciw odkrywce na złożu "Legnica".

Początek strony slot gacor WordPress CMS Checker