https://www.high-endrolex.com/44

W tej zakładce znajdziesz różnorodne źródła, dzięki którym możesz poszerzyć swoją wiedzę na temat stanu wód i problemu suszy w Polsce.  

 

RATUJMYRZEKI.PL

Strona internetowa Koalicji Ratujmy Rzeki, która skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny.

Ta strona to przede wszystkim źródło wiedzy na temat polskich rzek - znajdziesz tam interesujące materiały dydaktyczne i liczne artykuły na temat działalności KRR.

 

WYSYCHAMY.ONET.PL

“Wysychamy” to bardzo ciekawy projekt multimedialny - portal-reportaż. W atrakcyjny wizualnie sposób możesz dowiedzieć się więcej o różnorodnych aspektach suszy, które już nas dotykają lub grożą nam w niedalekiej przyszłości. Miasta bez wody, globalne trendy, sposoby na suszę czy wyrok dla rolników - to tylko wybrane wątki poruszane w ramach tego projektu.

 

COZTAWODA.PL

To kompendium wiedzy o wodzie. Na stronie przeczytasz o tym jaką rolę pełni ona w naszym życiu, dowiesz się więcej na temat zasobów wody w Polsce i w jaki sposób możemy je chronić. Znajdziesz tu również odpowiedź na pytanie - dlaczego woda nie jest już zasobem odnawialnym?

 

STRAZNICY.WWF.PL

Portal Strażników Rzek WWF Polska - to miejsce stworzone przez grupę osób, które zawodowo, naukowo lub hobbystycznie zajmują się ochroną ekosystemów rzecznych. Robią to na różne sposoby: edukując, monitorując prace utrzymaniowe na rzekach, gromadząc i udostępniając trudno dostępne dane, interweniując, konsultując dokumenty określające zasady gospodarowania polskimi wodami, tworząc ekspertyzy.

 

RAPORT "WARTOŚĆ WODY"

Raport „Wartość wody”, czyli ONZ o stanie zasobów wodnych na świecie w 2021 roku. Publikacja przedstawia tytułową wartość wody z pięciu perspektyw: wartości źródeł wody, infrastruktury wodnej, usług wodnych, wody jako wkładu do produkcji i działalności społeczno-gospodarczej oraz innych społeczno-kulturowych aspektów. Ponadto dokument opisuje m.in. doświadczenia z różnych części świata, wizję holistycznego zarządzania zasobami wodnymi i finansowanie usług związanych z wodą.

 

THE FINAL SPRINT FOR EUROPE’S RIVERS REPORT

Raport opublikowany przez koalicję Living Rivers Europe, z którego wynika, że tylko dwa z 13 analizowanych dorzeczy (oba z Finlandii), mogą osiągnąć dobry stan do 2027 roku. Ozncza to, że pozostałe państwa rozminą się z wiążącym celem UE, jakim jest poprawienie stanu śródlądowych wód w Europie.

 

SPRAWIEDLIWA TRANSFORMACJA W WIELKOPOLSCE WSCHODNIEJ – DIAGNOZA I WYTYCZNE

Autorzy raportu podkreślają bardzo trudną sytuację wodną regionu i problem nawracających susz. Sumy opadów są tu najmniejsze w Polsce. Nakłada się na to wzrost temperatury spowodowany zmianami klimatu, odwodnienia kopalni odkrywkowych, wylesianie oraz  nadmierna  melioracja  odwadniająca. Te czynniki mają katastrofalne skutki dla Kujaw i Wielkopolski. Dlatego przyspieszenie i odpowiednie zaplanowanie rekultywacji musi stać się jednym z priorytetów transformacji regionu.

 

KOMUNIKAT O KLIMACIE, SUSZY, POWODZIACH I GOSPODARCE WODNEJ

Pierwszy komunikat Interdyscyplinarnego Zespołu Doradczego ds. Kryzysu Klimatycznego przy Prezesie PAN, dotyczący powiązań między zmianą klimatu, a suszami i powodziami. Autorami wiodącymi są prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz, prof. dr hab. Tomasz Okruszko oraz dr hab. Iwona Wagner.

 

 

 

Początek strony slot gacor WordPress CMS Checker