https://www.high-endrolex.com/44

25 maja 2018 roku weszło w życie europejskie rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, „RODO”) w związku z czym chcielibyśmy Państwa zapewnić, że przetwarzane przez nas dane osobowe są bezpieczne oraz poinformować o przysługujących Państwu uprawnieniach.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja „Rozwój TAK – Odkrywki NIE” z siedzibą w Legnicy  (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 24, 59-220 Legnica
 • przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na tej stronie znajdziesz informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach z tym związanych.

Ochrona danych użytkowników jest dla nas najważniejsza, dlatego przykładamy wielką wagę do zapewnienia ich pełnej poufności, niezależnie od zaangażowania w akcje czy przeglądania strony.

Aby spełniać cele, do których został założony, serwis zawiera informacje na temat naszej działalności i  umożliwia zbieranie darowizn. Przetwarzamy jedynie dane osobowe udostępnione przez operatora płatności przy wsparciu naszej działalności. Dane osobowe darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji darowizny

Zasady przetwarzania danych

Zbieramy dane osobowe w związku z naszymi aktywnościami na stronie www – zgodnie z zasadą legalności, celowości, ograniczonego przetwarzania, minimalizacji danych, prawidłowości, integralności i poufności.

Zbieramy dane osobowe w ograniczonym zakresie, w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzamy ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Z uwagi na to, że poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez przepisy RODO przekazujemy dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

- współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

- stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

- stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

- w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Polityka prywatności w przypadku zmiany stanu prawnego bądź faktycznego, będzie aktualizowana.

 

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 RODO przekazujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Fundację  danych osobowych, następujących kategorii osób:

 1. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Wśród danych osobowych, które przetwarzamy w związku z wizytami użytkowników na naszej stronie znajdują się dane techniczne urządzenia końcowego użytkownika takie jak m.in. adres IP, źródło wejścia na stronę, czas połączenia, URL, oraz typ i wersja przeglądarki.  

W związku z posiadaniem przez nas konta na portu społecznościowym Facebook p rzetwarzamy dane osobowe użytkowników, którzy odwiedzają nasz profil w tym portalu.

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie?

Powyższe dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu :

 • budowania własnej marki poprzez konta społecznościowe – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na budowaniu naszej marki za pośrednictwem portali społecznościowych.
 • dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie naszych praw.

 

 1. Jak długo?

Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu zakończenia przez nas prowadzenia strony lub konta społecznościowego.

 1. Odbiorcy danych

Dane przetwarzamy jedynie na swój użytek. Podmiotem, który przetwarza dane zbierane przez naszą stronę jest home.pl   który robi to wyłącznie na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, co oznacza że dane zostaną usunięte na nasze żądanie także przez ten podmiot.

Natomiast w przypadku odwiedzin konta społecznościowego przetwarzającym dane jest Facebook Inc.

 1. Twoje Prawa

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;
 2. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO;
 3. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO. Usunięcie tych danych jest możliwe tylko wtedy, kiedy nie istnieją podstawy prawne uprawniające Nas do dalszego ich przetwarzania;
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO;
 5. prawo do przeniesienia Twoich danych zgodnie z art. 20 RODO,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

 1. Zakres danych, cele oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • móc poinformować Cię o szczegółach wydarzenia;
 • przedstawić listę obecności naszym partnerom i sponsorom;
 • móc zidentyfikować uczestników wydarzenia,
 • dokonać stosownych zwrotów kosztów.

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przekazanych w formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, adres do korespondencji, dane kontaktowe (e-mail i nr telefonu), przynależność do organizacji, podpis,
 • oraz umowa zwrotu kosztów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przypadku zwrotu kosztów przetwarzamy dodatkowo nr konta bankowego i adres zamieszkania.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu rozliczenia wydarzenia. Po tym momencie zostaną one usunięte zarówno przez nas, jak i przez wszystkie podmioty przetwarzające, którym je przekazaliśmy.

W przypadku danych związanych ze zwrotem kosztów, będziemy je przechowywać przez 5 lat zgodnie z art. 74 ustawy o rachunkowości.

 

 

 1. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, w zakresie przechowywania danych oraz do biura rachunkowego i banku w celu rozliczenia zwrotu kosztów. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Twoje dane osobowe przechowujemy na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej i nie przekazujemy ich poza jej granice.

 1. Twoje prawa

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;
 2. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO;
 3. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO. Usunięcie tych danych jest możliwe tylko wtedy, kiedy nie istnieją podstawy prawne uprawniające Nas do dalszego ich przetwarzania;
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO;
 5. prawo do wycofania zgody zgodnie z art. 7 RODO. Masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

 

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

 1. Zakres danych, cele oraz podstawa prawna przetwarzania

Imię, nazwisko oraz inne dane podane przez Ciebie podczas przekazywania darowizny, są wykorzystywane do rozliczenia umowy darowizny, która jest podstawą ich przetwarzania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez 5 lat zgodnie z art. 74 ustawy o rachunkowości.

Po tym momencie zostaną one usunięte zarówno przez nas, jak i przez wszystkie podmioty przetwarzające, którym je przekazaliśmy.

 

 1. Odbiorcy danych

Dane przetwarzamy jedynie na swój użytek, jednak korzystamy przy tym z usług G Suite oraz biura rachunkowego, którzy są odbiorcami w świetle prawa.

G Suite i biuro rachunkowe, będąc podmiotami przetwarzającymi działają na podstawie umowy z nami i przetwarzają dane tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Twoje dane osobowe przechowujemy na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej i nie przekazujemy ich poza jej granice.

 1. Twoje prawa

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;
 2. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO;
 3. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO. Usunięcie tych danych jest możliwe tylko wtedy, kiedy nie istnieją podstawy prawne uprawniające Nas do dalszego ich przetwarzania;
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO;

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • wypełniać ciążące na Nas zobowiązania podatkowe i ubezpieczeniowe;
 • realizować umowę.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • w przypadku umowy o pracę: art. 221 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w przypadku umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, o dzieło): przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w przypadku danych wykraczających poza te wymagane przepisami prawa, na podstawie Twojej zgody wyrażonej w kwestionariuszu osobowym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez:

 • w przypadku umowy o pracę: 50 lat zgodnie z art. 51u ust. 1 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • w przypadku umów cywilnoprawnych: co najmniej 5 lat zgodnie z art. 74 ust. 7 ustawy o rachunkowości oraz przez okres wynikający z regulaminu projektu, jeśli bierzesz w nim udział.

Po tym momencie zostaną one usunięte zarówno przez nas, jak i przez wszystkie podmioty przetwarzające, którym je przekazaliśmy.

 

 1. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie:

 • naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, w zakresie przechowywania danych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami,
 • urzędom i organom publicznym zgodnie z ciążącymi na Nas obowiązkami publicznoprawnymi,
 • bankom w związku z wypłatą wynagrodzenia,
 • przychodni medycyny pracy,
 • do biura rachunkowego zapewniającego ciągłą obsługę księgową.

Twoje dane osobowe przechowujemy na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej i nie przekazujemy ich poza jej granice.

 1. Twoje prawa

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;
 2. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO;
 3. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO. Usunięcie tych danych jest możliwe tylko wtedy, kiedy nie istnieją podstawy prawne uprawniające Nas do dalszego ich przetwarzania;
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO;
 5. prawo do wycofania zgody zgodnie z art. 7 RODO. Masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

 

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • w przypadku umowy o pracę: art. 221 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w przypadku umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, o dzieło): Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych podczas rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • dodatkowe i niewymagane przez nas i prawo dane (np. wizerunek, informacje o Twoich zainteresowaniach itp.), które nam prześlesz, przetwarzamy na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. Po tym momencie zostaną one usunięte zarówno przez nas, jak i przez wszystkie podmioty przetwarzające, którym je przekazaliśmy.

 

 1. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, w zakresie przechowywania danych. Takie przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Twoje dane osobowe przechowujemy na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej i nie przekazujemy ich poza jej granice.

 1. Twoje prawa

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;
 2. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO;
 3. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO. Usunięcie tych danych jest możliwe tylko wtedy, kiedy nie istnieją podstawy prawne uprawniające Nas do dalszego ich przetwarzania;
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO;
 5. prawo do wycofania zgody zgodnie z art. 7 RODO. Masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

 

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Cookies

Strona używa plików cookies, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy do urządzenia internauty. Pliki cookies mogą być również używane przez serwisy, do których się odwołujemy, pokazując np. multimedia. Używane przez nas pliki cookies ze względów technicznych nie umożliwiają nam zidentyfikowania tożsamości naszych użytkowników. Z uwagi na ograniczenia techniczne nie mamy możliwości zidentyfikowania naszych użytkowników na podstawie plików cookies i adresów IP, i nie gromadzimy danych w celu takiej identyfikacji.

Strona stosuje pliki cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). Stosowane pliki cookies to m.in.:

 • cookies sesyjne, wygasające po zakończeniu sesji;
 • cookies pozycjonujące stronę w przeglądarce internetowej,
 • cookies generowanych podczas przełączania się do innej wersji serwisu cms, tj. wersji mobilnej;
 • cookies na oznaczenie, że zaakceptowano politykę prywatności i informację o cookies.

W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, a nawet je całkowicie zablokować. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać korzystanie z niektórych funkcji strony.

Początek strony slot gacor WordPress CMS Checker