https://www.high-endrolex.com/44

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

 

Woda
Działamy na rzecz ochrony wód przed degradacją w wyniku rabunkowej działalności górniczej
Finanse
Monitorujemy i nagłaśniamy działania ubezpieczycieli i banków, które spowalniają odejście od paliw kopalnych
Węgiel
Wspieramy społeczności zagrożone przez branżę węgla brunatnego i kamiennego
 
 

Fundacja  „RT-ON” jest  formalno-prawną reprezentacją Ogólnopolskiej Koalicji  „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” obywatelskiego ruchu  na rzecz powstrzymania planów budowy nowych kopalni węgla brunatnego metodą odkrywkową oraz przeprowadzenia Polski z ery kopalnej do ery odnawialnej. 

Idea powołania Fundacji została   jednogłośnie  zaakceptowana  przez  Koalicjantów   podczas spotkania programowego  Koalicji we Wrocławiu, w lutym 2015 r. Reprezentanci stowarzyszeń „anty odkrywkowych”, samorządowcy z zagrożonych  terenów i organizacje pozarządowe tworzące Koalicję  „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” zgodzili się, że Fundacja o tej samej nazwie pozwoli  sprawniej  realizować cele całej Koalicji,  dając jej nowe możliwości oraz narzędzia ich wdrażania. Fundacja „Rozwój TAK - Odkrywki NIE”  po uzgodnieniu  w gronie Koalicjantów swoich celów statutowych i sposobów ich realizacji została  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)  z dniem  1 czerwca 2015 r. pod nr :0000558840.

Początek strony slot gacor WordPress CMS Checker