https://www.high-endrolex.com/44
Up

Publikacje

Rekultywacja odkrywek - praktyczny INFO KIT
 
Opinia prawna: Ochrona złóż w świetle zasad konstytucyjnych
 
ANALIZA: Gaz - Zły biznes dla banków i dla środowiska
 
Banki Finansują Paliwa Kopalne - Raport RT-ON
 
Opinia prawna dot. zmian w Ustawie Prawo geologiczne i górnicze
 
Program webinaru Rekultywacja kopalń - przepisy prawne, 04.04.2022
 
Rekultywacja kopalń - przewodnik po przepisach prawnych
 
Konsultacje społeczne projektu II aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
 
Konsultacje społeczne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu II aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
 
Konsultacje społeczne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu II aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły
 
List otwarty z okazji spotkania Rady Europejskiej w dniach 20-22 października 2021
 
Konsultacje społeczne projektu II aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły
 
Uwagi do projektu drugiej aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze międzynarodowego dorzecza Odry
 
Uwagi do projektu Polityki Surowcowej Państwa
 
List Otwarty do Prezesa PGE
 
Kompetencje organu administracji geologicznej w zakresie uzgodnienia decyzji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w postępowaniu administracyjnym
 
Broszura_PZU_2021
 
List otwarty do Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOO) oraz do Dyrektorów instytucji zarządzających wodą w Republice Czeskiej, Republice Federalnej Niemiec i Rzeczpospolitej Polskiej
 
Program konferencji "Woda - wspólne dobro, wspólny problem"
 
Wspólny apel: Europa i Polska muszą powstrzymać negatywne skutki działalności Turowa oraz zapewnić sprawiedliwość klimatyczną i sprawiedliwy dostęp do wody
 
 
 
Powered by Phoca Download

FUNDACJA „ROZWÓJ TAK - ODKRYWKI NIE”

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24, 59-220 Legnica

tel. +48 76 845 67 53;  +48 661 863 478

NIP: 6912510194, KRS: 0000558840

Początek strony slot gacor WordPress CMS Checker