Up

Publikacje

Konsultacje społeczne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu II aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
 
Konsultacje społeczne projektu II aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
 
Konsultacje społeczne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu II aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły
 
Konsultacje społeczne projektu II aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły
 
Uwagi do projektu drugiej aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze międzynarodowego dorzecza Odry
 
List otwarty z okazji spotkania Rady Europejskiej_20.10.21_podp1
 
List otwarty do Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOO) oraz do Dyrektorów instytucji zarządzających wodą w Republice Czeskiej, Republice Federalnej Niemiec i Rzeczpospolitej Polskiej
 
Uwagi do projektu Polityki Surowcowej Państwa
 
List Otwarty do Prezesa PGE
 
Kompetencje organu administracji geologicznej w zakresie uzgodnienia decyzji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w postępowaniu administracyjnym
 
Broszura_PZU_2021
 
Wspólny apel: Europa i Polska muszą powstrzymać negatywne skutki działalności Turowa oraz zapewnić sprawiedliwość klimatyczną i sprawiedliwy dostęp do wody
 
Program konferencji "Woda - wspólne dobro, wspólny problem"
 
Uwagi do Koncepcji sprawiedliwej transformacji Wlkp Wschodniej
 
Analiza wpływu rozbudowy kopalni i elektrowni w Turowie na polskie zobowiązania w zakresie ochrony klimatu
 
Konferencja 13.10.2020 program
 
BAT/BREF DE - List otwarty w obronie zdrowia Polek i Polaków
 
Uwagi RTON do projektu Specustawy suszowej
 
Uwagi RTON do prognozy oddziaływania na środowisko PPSS 24-06-2020

Uwagi Fundacji RT-ON w ramach strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy

 
Uwagi RTON do Wstępnego przeglądu problemów na międzynarodowym dorzeczu Odry 22-06-2020

Uwagi Fundacji RT-ON w ramach konsultacji Wstępnego przeglądu
istotnych problemów gospodarki wodnej stwierdzonych
na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry (konsultacje trwały
do 22.06.2020 jednocześnie w Polsce, Niemczech i Czechach)

 
 
 
Powered by Phoca Download

FUNDACJA „ROZWÓJ TAK - ODKRYWKI NIE”

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24, 59-220 Legnica

tel. +48 76 845 67 53;  +48 661 863 478

NIP: 6912510194, KRS: 0000558840

Początek strony