Up

Publikacje

Konsultacje społeczne projektu II aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły
 
Uwagi do projektu drugiej aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze międzynarodowego dorzecza Odry
 
List otwarty z okazji spotkania Rady Europejskiej_20.10.21_podp1
 
List otwarty do Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOO) oraz do Dyrektorów instytucji zarządzających wodą w Republice Czeskiej, Republice Federalnej Niemiec i Rzeczpospolitej Polskiej
 
Uwagi do projektu Polityki Surowcowej Państwa
 
List Otwarty do Prezesa PGE
 
Kompetencje organu administracji geologicznej w zakresie uzgodnienia decyzji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w postępowaniu administracyjnym
 
Broszura_PZU_2021
 
Wspólny apel: Europa i Polska muszą powstrzymać negatywne skutki działalności Turowa oraz zapewnić sprawiedliwość klimatyczną i sprawiedliwy dostęp do wody
 
Program konferencji "Woda - wspólne dobro, wspólny problem"
 
Uwagi do Koncepcji sprawiedliwej transformacji Wlkp Wschodniej
 
Analiza wpływu rozbudowy kopalni i elektrowni w Turowie na polskie zobowiązania w zakresie ochrony klimatu
 
Konferencja 13.10.2020 program
 
BAT/BREF DE - List otwarty w obronie zdrowia Polek i Polaków
 
Uwagi RTON do projektu Specustawy suszowej
 
Uwagi RTON do prognozy oddziaływania na środowisko PPSS 24-06-2020

Uwagi Fundacji RT-ON w ramach strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy

 
Uwagi RTON do Wstępnego przeglądu problemów na międzynarodowym dorzeczu Odry 22-06-2020

Uwagi Fundacji RT-ON w ramach konsultacji Wstępnego przeglądu
istotnych problemów gospodarki wodnej stwierdzonych
na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry (konsultacje trwały
do 22.06.2020 jednocześnie w Polsce, Niemczech i Czechach)

 
Uwagi RT-ON do PIPGW 18-06-2020

Uwagi Fundacji RT-ON do Przeglądu istotnych problemów
gospodarki wodnej (PIPGW) 18-06-2020

 
Uwagi RTON do PPSS 14-02-2020
 
Grupa PZU i sektor węglowy 2019
 
 
 
Powered by Phoca Download

FUNDACJA „ROZWÓJ TAK - ODKRYWKI NIE”

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24, 59-220 Legnica

tel. +48 76 845 67 53;  +48 661 863 478

NIP: 6912510194, KRS: 0000558840

Początek strony