https://www.high-endrolex.com/44

Kampania #ZieloneFinanse Fundacji RT-ON rzuca wyzwanie bankom, ubezpieczycielom i reasekuratorom w zakresie ich inwestycji w paliwa kopalne. Pokazujemy, jak powinny działać instytucje finansowe w Polsce, zgodnie z nauką o klimacie oraz popularyzujemy wiedzę w zakresie finansów wspierających zatrzymanie katastrofy klimatycznej.

Czym się zajmujemy:

1. Zadajemy niewygodne pytania na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy.

Bierzemy udział w corocznych walnych zgromadzeniach akcjonariuszy banków i ubezpieczycieli. To wydarzenia, na których podejmowane są kluczowe decyzje dotyczące strategii firmy, odbywa się głosowanie nad uchwałami, zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz udzielenie zarządowi absolutorium.

W części przeznaczonej na pytania można zadać pytania na temat strategii klimatycznej czy danych związanych z wpływem na środowisko.

To idealna okazja, aby okazać swój sprzeciw wobec finansowania paliw kopalnych – zarówno zarządowi spółki, jak i innym akcjonariuszom.

Więcej o klimatycznym aktywizmie akcjonariuszy:

https://rt-on.pl/finanse/dzialaj

2. Przygotowujemy raporty dotyczące strategii klimatycznej banków i ubezpieczycieli

Wiemy, że ubezpieczyciele i banki mogą przyspieszyć transformację energetyczną. Dlatego należymy do kampanii Insure Our Future, w ramach której wraz z innymi organizacjami co roku przygotowujemy raport zawierający ranking największych światowych towarzystw ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych pod względem ich zaawansowania w procesie odchodzenia od ubezpieczania i inwestycji w paliwa kopalne.

Artykuł o ostatnim raporcie Insure Our Future 2021:

https://rt-on.pl/wiadomosci/item/608-nowy-raport-ubezpieczyciele-zaczynaja-odwrot-od-ropy-i-gazu

Raport Bankowy - polityka odchodzenia od paliw kopalnych 7 największych polskich banków:

https://rt-on.pl/wiadomosci/item/633-raport-bankowy-maj-2022

3. Edukujemy

Wierzymy w pracę u podstaw, dlatego od 2021 roku - równolegle do wywierania presji na duże przedsiębiorstwa finansowe - prowadzimy działania edukacyjne skierowane do studentów i kadry nauczycielskiej polskich uczelni wyższych. W ramach kampanii edukacyjnej #ZieloneFinanse organizujemy webinary, warsztaty i wykłady ze specjalistami w temacie zrównoważonych finansów.

Szerząc wiedzę na temat skali wpływu sektora finansowego na środowisko naturalne oraz kroków jakie można podjąć, aby ten wpływ zminimalizować, mamy nadzieję wprowadzić impuls zmiany do środka struktur tego sektora i wzniecić dyskusję o jego realnej transformacji.

Do tej pory współpracowaliśmy z następującymi uczelniami i grupami w zakresie edukacji o zielonych finansach:

  • Akademia Leona Koźmińskiego
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Wrocławiu
  • SKN TIGER
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

W latach 2022-2023 zamierzamy wyjść z działaniami edukacyjnymi poza uczelnie ekonomiczne - do innych szkół wyższych oraz grup aktywistycznych. Szersza edukacja oznacza większą świadomość, a większa świadomość prowadzi do rosnącej presji i wprowadzenia niezbędnych zmian.

 

Jak dołączyć do naszego programu edukacyjnego:
LINK

Początek strony slot gacor WordPress CMS Checker