>
https://www.high-endrolex.com/44
×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 258.
15-07-2022

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKO BP – jak zarząd tłumaczy się z klimatycznej opieszałości

12 maja 2022 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy banku PKO BP.

W wydarzeniu uczestniczyli akcjonariusze mniejszościowi, którzy w imieniu naszej fundacji zadali pytania zarządowi banku.

W odpowiedzi na nasze pytania dotyczące stanowiska banku względem sektora energetyki węglowej i gazu, bank odmówił określenia konkretnych dat zakończenia ich finansowania. Nie określa też warunków finansowania dla spółek które nie mają określonej ścieżki dojścia do neutralności klimatycznej.

– PKO BP deklaruje wprawdzie wsparcie dla zielonej energii, jednak wbrew rynkowym trendom wciąż nie decyduje się na zaprzestanie finansowania sektora paliw kopalnych. Zaskakuje fakt, że unikając zadeklarowania daty osiągnięcia neutralności klimatycznej, bank nazywa to podejście pragmatycznym. – komentuje Jan Chudzyński, specjalista finansowy Fundacji RT-ON.

– To rozczarowujące stanowisko przedstawiciele największego polskiego banku nazywają pragmatycznym podejściem i motywują koniecznością uwzględnienia sytuacji geopolitycznej, w szczególności agresji Rosji na Ukrainę. Trudno to odczytać inaczej niż próby wytłumaczenia nieodpowiedzialnej w kontekście zmiany klimatu postawy lidera sektora bankowego. – dodaje Jan Chudzyński.

Poniżej prezentujemy pytania wraz z odpowiedziami zarządu banku:

1. Według badań brytyjskiego banku Standard Chartered ponad 60 proc. inwestorów nie zainwestuje w firmę, która nie ma planu dążenia do neutralności klimatycznej. W Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok 2021 jest mowa o przyjęciu do realizacji wskaźników w obszarze ESG. Ale nie ma mowy o celach neutralności klimatycznej, ani w zakresie 1 i 2, ani w zakresie 3.

Czy bank PKO BP zadeklarował datę neutralności klimatycznej w którymś z tych zakresów i ścieżkę dojścia do niej?

Bank przyjął w ubiegłym roku szereg ambitnych celów ESG bez deklarowania daty osiągnięcia neutralności klimatycznej. Bank zdecydował się na pragmatyczne podejście i zamierza konsekwentnie podejmować szereg przemyślanych działań. W pierwszym kroku rozpoczął liczenie śladu węglowego organizacji, następnie przyjął krótkoterminowe, ambitne cele redukcji emisji własnych (realizacja w toku) oraz rozpoczął prace nad liczeniem emisji w zakresie 3. Policzenie pełnych emisji w zakresach 1, 2 i 3 będzie podstawą formułowania dalszych celów średnio- i długoterminowych.

2. W Sprawozdaniu Zarządu znajdują się wstępne szacunki emisji gazów cieplarnianych w zakresie 3. Czy mają państwo jakieś szacunki zmiany emisji z tego zakresu, ale w ujęciu szerszym niż tylko podróże służbowe i dojazdy pracowników do pracy?

Chodzi o emisje związane z portfelem kredytowym banku, czyli zdecydowanie największe, główne źródło emisji związanych z działalnością instytucji finansowych. To nawet kilkaset razy więcej niż zakres 1 i 2, i to do neutralności w tym zakresie powinno się dążyć.

Bank rozpoczął prace nad pomiarem emisji w zakresie 3 i będzie gotowy do ich ujawniania w terminie, który zostanie przyjęty w standardach wykonawczych dotyczących ujawniania informacji ostrożnościowych w zakresie ryzyk ESG zgodnie z art. 434a rozporządzenia CRR.

3. W nawiązaniu do szacunków emisji z zakresu 3.

Czy bank PKO BP określił lub planuje określić ograniczenia finansowania spółek, które same nie mają wyznaczonej ścieżki dojścia do neutralności klimatycznej?

Czy Zarząd nie obawia się, że brak tego typu strategii w spółkach finansowanych przez bank utrudni planowanie ścieżki dojścia do neutralności przez PKO BP?

Aktualnie Bank nie określa reguł ograniczenia finansowania dla spółek, które nie mają wyznaczonej ścieżki osiągnięcia neutralności klimatycznej. Analiza czynników ESG jest jednak brana pod uwagę w procesie kredytowym klientów korporacyjnych, szczególnie w przypadku branż podwyższonego ryzyka, w zakresie negatywnego wpływu na środowisko. Wówczas Bank podejmuje działania w celu pozyskania od klienta dodatkowych informacji np. dotyczących strategii ESG takiego podmiotu, planów redukcji emisji itp. Czynności takie pozwalają na podejmowanie świadomych decyzji kredytowych, na podstawie szerokiego spektrum informacji.

Jednocześnie Bank na bieżąco śledzi prace legislacyjne związane z wdrożeniem wymogów raportowania przedsiębiorstw (w tym kredytobiorców Banku) w zakresie spełniania warunków taksonomii.

4. W Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok 2021 znajduje się informacja o przyjętej przez PKO BP deklaracji do wyeliminowania ekspozycji na sektor wydobywczy węgla do 2030 roku. Jest też informacja o spadku udziału finansowania tego sektora do 0,13% w aktywach banku ogółem.

Czy istnieje podobny zapis, określający datę wyeliminowania ekspozycji na sektor energetyki węglowej? Jeśli nie to, czy można się tego spodziewać? Jaki jest aktualny poziom ekspozycji banku na ten sektor?

Bank nie określa w chwili obecnej daty zaprzestania finansowania energetyki węglowej, gdyż bierze pod uwagę konieczność ustabilizowania się sytuacji na rynku surowców energetycznych, które mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania polskiej gospodarki i społeczeństwa. Dodatkowo aktualna sytuacja geopolityczna, w tym wojna rosyjsko-ukraińska i jej bezpośrednie konsekwencje takie jak na przykład zamknięcie dopływu gazu do Polski, czy plany co do ograniczenia importu ropy z kierunku rosyjskiego, wymuszają daleko idącą ostrożność oraz uwzględnienie strategii dla rynku energii, które są obecnie formułowane zarówno w Polsce, jak i na poziomie Unii Europejskiej.

Jednocześnie podkreślamy, że zgodnie z Polityką Finansowania Sektora Energii Wysokoemisyjnej przyjętą w 2019 roku, a rok później istotnie zaostrzoną, Bank nie jest zainteresowany finansowaniem nowych źródeł produkcji energii i ciepła opartych na węglu oraz zakłada stopniową redukcję dotychczasowego zaangażowania. Możliwe są finansowania inwestycji opartych na węglu pod warunkiem, że środki zostaną przeznaczone na cele modernizacyjne, pozwalające na spełnienie wymogów środowiskowych; w takim przypadku istnieje obowiązek precyzyjnego określenia celu finansowania i kontroli wykorzystania środków.

Poziom ekspozycji w sektor wydobywczy raportowany jest w trybie rocznym.

5. W Sprawozdaniu Zarządu brak informacji na temat polityki względem wydobycia gazu i ropy naftowej oraz energetyki gazowej. Czy PKO BP planuje określić tempo albo datę całkowitego zakończenia przez PKO BP finansowania tych sektorów?

Biorąc pod uwagę aktualne otoczenie geopolityczne, do momentu ustabilizowania się sytuacji w zakresie surowców energetycznych, które mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania polskiej gospodarki i społeczeństwa, Bank nie planuje podejmować takich działań. Jednocześnie intensywnie angażuje się w finansowanie inwestycji zielonych, czym wspiera budowanie neutralności klimatycznej. Apetyt na finansowania zielone jest odzwierciedlony w ustalonych celach ESG, co było przedstawione w Oświadczeniu na temat informacji niefinansowych za rok 2021. 

 

Odpowiedzi od Zarządu PKO BP otrzymaliśmy na piśmie drogą mailową:

Nagranie walnego zgromadzenia znajduje się pod poniższym linkiem:

http://ucstream.pl/pkobp/20220512/

Galeria zdjęć z wydarzenia:

https://flic.kr/s/aHBqjzXSvw

Najnowsze

Początek strony slot gacor WordPress CMS Checker