>
https://www.high-endrolex.com/44
18-06-2024

Sprawiedliwa Transformacja Trójziemia

Potężne międzynarodowe wydarzenie dotyczące przyszłości terenów górniczych znajdujących się w regionie trójstyku granicy polsko-czesko-niemieckiej odbyło się w czeskim Libercu.

Z przyjemnością wzięliśmy udział w czesko-polsko-niemieckiej konferencji pn. Sprawiedliwa Transformacja Trójziemia.

Dyskutowano o perspektywach czekających tereny górnicze graniczące z tymi trzema krajami. Rozmawiano między innymi o tym, jak zmieni się ten region po zakończeniu wydobycia w kopalni węgla brunatnego Turów, gdyż bez wątpienia będzie to miało istotny wpływ nie tylko na obszary po polskiej stronie, ale także w rejonie libereckim oraz w sąsiadującej Saksonii.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele ministerstw, samorządowcy, eksperci organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele firm i instytucji działających na terenie trzech graniczących ze sobą krajów.

Przedstawiciele kopalni stwierdzili, ze mają zamiar wydobywać węgiel brunatny jeszcze do roku 2044 lub tak długo, jak to będzie dla nich opłacalne. Niestety, właśnie przez to Turów nie może być beneficjentem unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Przeciwni takiemu obrotowi sprawy byli nasi przedstawiciele - koalicja RT-ON, wskazując, że można to zrobić znacznie wcześniej za sprawą wzorowania się na dobrych praktykach Konina czy Bełchatowa czerpiących wsparcie z ramienia unijnych funduszy.

W dyskusji aktywnie uczestniczyli również Radek Gawlik i Hanna Schudy z Eko-Unii oraz Leszek Pazderski i Anna Meres z Greenpeace Polska. Tomasz Waśniewski reprezentujący naszą Fundację pytał o zapobieganie odwodnieniu terenu od strony czeskiej oraz o to, czy widać w tym zakresie jakąkolwiek poprawę, i to nie tylko w najbliższym sąsiedztwie zapory wybudowanej przez kopalnię.

Według Martina Puty, hetmana kraju libereckiego, który był gospodarzem konferencji, przed całym regionem stoi duże wyzwanie. To bowiem nie tylko koniec Turowa, ale także sąsiednia Saksonia stoi w obliczu dużego odpływu ludzi, dla których nie ma pracy. Konieczne jest zatem przyciąganie nowych branż, nowych firm i zmiana oferty kierunków studiów w szkołach, aby lepiej przystosowały się do transformacji, aby bardziej skupiały się na nauce, badaniach i technologiach informatycznych.

Zdaniem dyskutantów należy się spotykać w tej sprawie tak długo, dopóki nie zostanie wypracowana skuteczna i realna strategia transformacji dla tego regionu.

Najnowsze

Początek strony slot gacor WordPress CMS Checker