>
https://www.high-endrolex.com/44
03-07-2024

Spotkanie Koalicji RT-ON

Kolejne spotkanie Ogólnopolskiej Koalicji Rozwój TAK - Odkrywki NIE już za nami. Tym razem spotkaliśmy się 25 czerwca na terenie gminy Babiak. Analizowaliśmy aktualną sytuację w regionach działania koalicjantów. 

Anna Dziadek ze Stowarzyszenia „NIE Kopalni Odkrywkowej” mówiła o działaniach w kierunku zrekompensowania negatywnego wpływu odkrywki Jänschwalde na tereny po polskiej stronie granicy. Wspominała jednocześnie o planach upamiętnienia 10-lecia „łańcucha ludzkiego”, który miał miejsce na pograniczu polsko-niemieckim w 2014 roku. 

Wanda Radowska i Szymon Siciński z gminy Babiak mówili o swoich obawach względem obietnic zamknięcia w 2025 roku odkrywki „Tomisławice” i definitywnego odstąpienia od złoża „Dęby Szlacheckie”. Obietnice bowiem często lubią pozostawać wyłącznie obietnicami, dalekimi od rzeczywistości. W ich wypowiedziach przewijały się również kwestie dotyczące alternatywnych źródeł energii m.in. o wodorze. 

Magdalena Krysińska z „Akcji Konin” mówiła o naszym udziale w Komitecie Monitorującym Fundusze Europejskie dla Wielkopolski oraz o prowadzonych badaniach społeczności rejonu Konina i Bogatyni związanych z negatywnymi skutkami odkrywek, m.in. brakiem wody i czekającą ich transformacją. 

Józef Drzazgowski ze Stowarzyszenia „Eko-Przyjezierze” poruszał wątki związane z pozytywną stroną rekultywacji odkrywek w kierunku przywrócenia tych terenów przyrodzie i lokalnym społecznościom. Nie pominął także tematyki problemów występujących w obszarze wypracowywania wspólnego stanowiska w sprawie wykorzystania zasobów wodnych w zakresie rekultywacji odkrywek.

Radosław Gawlik z „Eko-Unii” pochylił się nad tematyką dotyczącą działań stowarzyszenia w ratowaniu rzeki Odry oraz tych zmierzających do transformacji energetycznej w gminie Bogatynia, na terenie której funkcjonuje kompleks wydobywczo-energetyczny w Turowie. Dokonał ponadto oceny obecnego rządu w aspekcie działań w ochronie przyrody, pochwalił otwarcie NGOS-y, mówił o coraz większej nieopłacalności korzystania z węgla w energetyce oraz o niepotrzebnych inwestycjach w elektrownie atomowe. 

Tomasz Waśniewski - prezes naszej Fundacji - stwierdził, że organizacje pozarządowe nie wyręczą państwa i go nie zastąpią. Mówił też o głównych kierunkach działania fundacji tj. niedopuszczeniu do uruchomienia nowych odkrywek węglowych, ochronie wód i rekultywacji wyrobisk, zmianie niekorzystnych zapisów w prawie geologicznym i górniczym oraz wpływie na sektor ubezpieczeniowo-finansowy powiązany z przemysłem węglowo- energetycznym. Oczywiście omówił także kwestie dotyczące koordynacji działań koalicyjnych. 

Zdzisław Rembisz - długoletni samorządowiec z gminy Zgierz - przypomniał o zagrożeniach dla samorządów i inwestorów związanych z zapisami ustawy prawo geologiczne i górnicze.

Miłosz Jakubowski z Fundacji „Frank Bold” przedstawił z kolei obszerną analizę prawa geologicznego i górniczego z proponowanymi zmianami, których wprowadzenia domagają się koalicjanci oraz wiele innych organizacji, szerokie gremium samorządowe i społeczne. Postulaty te były przedstawione podczas kwietniowego spotkania z Głównym Geologiem Kraju. Wprowadzone przez poprzednie władze przepisy są szkodliwe, hamujące rozwój naszego kraju i wymagają istotnej zmiany. Koalicjanci podkreślili, że oprócz powyższych zagadnień konieczne jest podjęcie działań w kierunku odtworzenia zasobów wodnych na obszarze Polski.

Najnowsze

Początek strony slot gacor WordPress CMS Checker