>
03-02-2018

Zaangażowanie Grupy PZU w sektor węglowy

 

Grupa PZU jest liderem wśród firm ubezpieczających polski sektor węglowy. Swoją ochroną obejmuje ona kopalnie odpowiedzialne za ponad 80% krajowego wydobycia węgla oraz elektrownie węglowe generujące około 30% mocy zainstalowanej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Tak wyraźna dominacja największego ubezpieczyciela wynika z relacji właścicielskich zarówno w polskim sektorze energetycznym, jak i w samym PZU.

 

Największe spółki wydobywcze (Polska Grupa Górnicza, Jastrzębska Spółka Węglowa, Tauron Wydobycie, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna i Węglokoks Kraj) oraz czterej główni producenci energii elektrycznej (Polska Grupa Energetyczna, Tauron, Enea i Energa) są spółkami, w których Skarb Państwa w wyniku posiadania skoncentrowanych dużych pakietów akcji i rozproszonego akcjonariatu sprawuje efektywną kontrolę właścicielską. W połączeniu z takim samym statusem PZU, możliwe stało się poszukiwanie rozwiązań 'in-house', a więc zapewnienia strategicznym spółkom kontrolowanym przez Skarb Państwa ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczeniową spółkę zależną od Skarbu Państwa. Narzędziem umożliwiającym dokonanie tego zabiegu jest, powołane w ramach struktury grupy PZU, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW), które zgodnie z prawem może podpisać umowę ubezpieczeniową z pominięciem zwykle stosowanych w takich przypadkach procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Grupa PZU jest także silnie zaangażowana kapitałowo w spółki z sektora węglowego. Występując w imieniu grupy PZU oraz swoich klientów, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU (TFI PZU) oraz Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU (PTE PZU) posiadają akcje i obligacje spółek węglowych o wartości ok. 2,7 mld złotych. Najwięcej, bo aż 785 mln złotych warte są akcje Polskiej Grupy Energetycznej (PGE). Ponad 240 mln złotych wynosi wartość akcji spółek innych niż wydobywcze i energetyczne, ale za to kluczowych dla funkcjonowania całego sektora, czyli firm produkujących maszyny górnicze i urządzenia dla energetyki oraz spółek budowlano-montażowych. W tym około 150 mln złotych warte są udziały w spółkach produkujących sprzęt górniczy - Famur (145 mln zł) oraz Kopex (5,1 mln zł).

Obok znacznych inwestycji kapitałowych oraz zaangażowania w ubezpieczanie negatywnie wpływających na zdrowie obywateli spółek węglowych, grupa PZU jest także aktywna w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest sponsorem imprez biegowych, mecenasem instytucji kultury, wspiera służby ratownictwa, była też Oficjalnym Ubezpieczycielem odbywających się w Polsce w 2016 roku Światowych Dni Młodzieży.

Cały raport udostępniamy poniżej.

Pobierz załącznik:
Początek strony slot gacor WordPress CMS Checker