>
https://www.high-endrolex.com/44
23-12-2021

2021 w Fundacji. Najważniejsze działania wodne

2021 rok upłynął nam pod znakiem kampanii #RazemDlaWody. Naszym celem było zainteresowanie jak największej liczby osób ochroną wód w Polsce i włączenie ich w proces składania uwag do aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami. 

 

Krok 1 Wiedza


Fundacja RT-ON uczestniczyła w pracach nad raportem WWF Europe i Koalicji Living Rivers Europe „The final sprint for rivers" .W raporcie znalazła się analiza 21 dorzeczy.  Projekty planów gospodarowania wodami Odry i Wisły otrzymały oceny „średnie”, przy czym efektywność działań oceniono jako średnią do niskiej.Uznano, że 90% analizowanych dorzeczy w 11 państwach Unii Europejskiej do 2027 roku nadal nie będzie w dobrym stanie 


W marcu 2021 koordynatorka kampanii wodnej współuczestniczyła w pisaniu wskazówek dotyczących zasobów wodnych i rekultywacji do raportu „Sprawiedliwa transformacja w Wielkopolsce Wschodniej – diagnoza i wytyczne”. Autorzy raportu podkreślają, że przyspieszenie i odpowiednie zaplanowanie rekultywacji musi stać się jednym z priorytetów transformacji regionu. 


Krok 2 Edukacja

 W 2021 roku zorganizowaliśmy cykl webinarów dotyczących wpływu górnictwa odkrywkowego na wody. Tych, którzy jeszcze nie mieli okazji zapoznać się z materiałami, serdecznie zapraszamy do nadrobienia zaległości. Przydatne informacje znajdą tu wszyscy, którzy chcą zgłębić wiedzę dotyczącą gospodarki wodnej na różnych etapach działania kopalni, od jej powstania do zalania.

Webinar 1. Funkcjonowanie kopalni odkrywkowej od uruchomienia pomp do zakończenia rekultywacji

 

 

Webinar 2. Wpływ kopalń odkrywkowych na wody podziemne i powierzchniowe podczas eksploatacji złoża i po jej zakończeniu

 Krok 3 Dyskusja

W marcu 2021 zorganizowaliśmy konferencję  „Woda – wspólne dobro, wspólny problem. Instytucje, naukowcy i eksperci o zasobach wody w regionach węglowych nad Wartą (Bełchatów i Wielkopolska Wschodnia)". Prelegenci zwracali uwagę, m.in. na istotną rolę edukacji w walce z suszą. Zaznaczyli, że decydenci muszą zacząć słuchać głosu naukowców i przyrodników. Podkreślono także ważną funkcję organizacji pozarządowych w procesie wprowadzania wody do Planów Sprawiedliwej Transformacji.

Konferencja

Krok 4 Działanie 

Jesienią 2021 wraz z Akcją Demokracją zorganizowaliśmy petycję „Tak dla ochrony wody, nie dla przywilejów węgla!” Zebraliśmy ponad 3500 podpisów, które złożyliśmy we wrześniu w siedzibie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem i w październiku w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie w Warszawie.

94ae6d3810d6b4d1b169793b928c343e XL

Apelowaliśmy o wniesienie do IIaPGW rekomendacji zmian w Prawie wodnym — szybkiego wprowadzenia opłat za wykorzystywanie wody do chłodzenia elektrowni węglowych oraz za pobór wód w ramach odwodnień górniczych w kopalniach węgla. Domagaliśmy się także zapewnienia zgodności polskiego prawa z europejskim prawem klimatycznym poprzez wniesienie do IIaPGW rekomendacji niezwłocznego ustanowienia harmonogramu zamykania kopalń i elektrowni węglowych, tak aby umożliwić osiągnięcie dobrego stanu wód  i celów klimatycznych.

Przygotowaliśmy także szczegółowe uwagi do II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarze Odry i Wisły, które 14 października przekazaliśmy do Ministerstwa Infrastruktury i Wód Polskich. Podkreślamy w nich, m.in., że aby spełnić wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej, kopalnia Turów powinna zakończyć działalność najpóźniej w 2027 roku. Szczegółowo opisujemy, co należy poprawić w IIaPGW, żeby spełnić postulaty określone w petycji i zapewnić zgodność gospodarowania wodami z celami Ramowej Dyrektywy Wodnej, Europejskim prawem klimatycznym, zasadami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Najnowsze

Początek strony slot gacor WordPress CMS Checker