>
08-12-2020

Spotkanie Ogólnopolskiej Koalicji „Rozwój Tak – Odkrywki Nie” w dzień górnika

4 grudnia odbyło się kolejne w tym roku strategiczne spotkanie Koalicji „Rozwój Tak – Odkrywki Nie” – ruchu obywatelskiego, który od dekady łączy organizacje pozarządowe, samorządowców, naukowców i ekspertów oraz reprezentantów społeczności lokalnych zagrożonych nowymi odkrywkami oraz pokrzywdzonych przez istniejące kopalnie węgla brunatnego.

Do tej pory spotykaliśmy się na zaproszenie Koalicjantów w regionach, gdzie wciąż żywy jest sprzeciw wobec odkrywek, np. w regionie płn.-wsch. Wielkopolski czy ostatnio Złoczewa. Tym razem skorzystaliśmy z nowych technologii i konferencję odbyliśmy całkowicie „on -line” goszcząc jednocześnie we wszystkich rejonach gdzie problem kopalni (planowanych i istniejących) dotyka czy to lokalne samorządy, czy też grupy mieszkańców (woj. łódzkie, lubuskie. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie).

Początek dyskusji zdominowała ogłoszona dzień wcześniej oficjalna rezygnacja giełdowej spółki PAK SA. z planów eksploatacji złóż Ościsłowo i Dęby Szlacheckie. To wspaniała wiadomość dla regionu i wszystkich tych, którzy całe lata poświęcili staraniom, by powstrzymać budowę odkrywki. To ich sukces!

Sama rezygnacja, jednej prywatnej spółki z wydobycia węgla nie rozwiązuje problemów, które powstały przez kilkadziesiąt lat działania kopalni w tym i innych regionach kraju. Czeka nas ogromna praca, by naprawić szkody wyrządzone środowisku, dopilnować prawidłowej rekultywacji. Chcemy pomóc by z procesu transformacji energetycznej i społecznej np. regionu konińskiego nie wykluczyć żadnej społeczności.

Podczas spotkania ważny wątek podniosły samorządy położone na nieeksploatowanych złożach węgla brunatnego  W miejscach, gdzie wiadomo już, że żadna kopalnia nie powstanie, mieszkańcy i władze samorządowe borykają się z utrudnieniami. Wstrzymywane są plany rozwoju i zielone inwestycje ze względu na archaiczne i restrykcyjne prawo o ochronie złóż kopalin

Podczas spotkania, podkreśliłem, że ważną rolę Koalicji „RT-ON” i presji obywatelskiej na przemysł wydobywczy dostrzegają niezależne instytucje jak Polska Rada Biznesu czy dziennik Rzeczpospolita, który wyróżnił Fundację „Rozwój Tak – Odkrywki Nie” nagrodą „Zielony Orzeł Rzeczpospolitej”.

Sukcesy, jakie wspólnym wysiłkiem Koalicja „Rozwój Tak -Odkrywki Nie” odniosła przez ostanie lata nie zwalniają nas od dalszego konsekwentnego działania na rzecz realizacji jej głównego celu: przejścia naszego kraju z ery kopalnej do odnawialnej.    

Autor: Tomasz Waśniewski, Prezes Fundacji „Rozwój Tak – Odkrywki Nie”

Najnowsze

Początek strony