>
https://www.high-endrolex.com/44
×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 258.
13-09-2022

“Podejście wspierające”, ale nie dla środowiska – czyli jak PZU tłumaczy się ze wspierania paliw kopalnych

29 czerwca 2022 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PZU. 

Wydarzeniu towarzyszył protest aktywistów połączony z treningiem CARBON-FIT, w którym przyrządy do ćwiczeń zastąpione są przez bryły węgla. Happening zorganizowaliśmy we współpracy z artywistą Arkiem Pasożytem oraz ruchem Extinction Rebellion. 

W samym walnym zgromadzeniu wzięła udział nasza przedstawicielka, która zadała zarządowi pytania dotyczące polityki klimatycznej największego polskiego ubezpieczyciela.

— Odpowiedzi na pytania zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy PZU w dniu 29.06.2022 zaskakują, niestety negatywnie. Zamiast nadawać tempo transformacji energetycznej, PZU deklaruje "podejście wspierające" czyli dalsze ubezpieczenie wysokoemisyjnych sektorów.

Zdaniem przedstawicieli Grupy PZU określenie kryteriów ubezpieczania i wyznaczenie daty zakończenia świadczenia usług względem sektorów wysokoemisyjnych byłoby "podejściem wykluczającym", nieuwzględniającym aspektu społecznego i ekonomicznego. A co z konsekwencjami społecznymi i ekonomicznymi zmian klimatu? Co z odpowiedzialnością ubezpieczycieli względem społeczeństwa? — komentuje Jan Chudzyński, specjalista finansowy naszej fundacji.

— Zaskakuje też fragment wypowiedzi dotyczący emisji gazów cieplarnianych w zakresie 3. Część firm z polskiego sektora finansowego raportuje już szacunkowe emisje z tego zakresu. Ponadto, zakres 3 jest szerszy niż źródła emisji na które wskazano w odpowiedzi na pytania (podróże służbowe i zużycie materiałów biurowych) i w przypadku sektora finansowego, czyli emisji finansowanych bądź – gdy mowa o sektorze ubezpieczeniowym - ubezpieczonych, odpowiada za emisje nawet 700 razy większe niż te z zakresu 1 i 2. — dodaje Jan Chudzyński.

 

Oto pytania zadane podczas walnego zgromadzenia:

1. W Sprawozdaniu Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2021 rok jest mowa o ustanowieniu celów osiągnięcia neutralności klimatycznej w ramach działalności własnej (czyli tzw. zakres 1 i 2).

Brakuje jednak informacji odnośnie do emisji z zakresu 3, czyli tych emisji, które są związane z główną działalnością PZU – ubezpieczeniem. Jak pokazują raporty, emisje z zakresu 3 stanowią główne źródło emisji dla instytucji finansowych, wielokrotnie przewyższając emisje z zakresu 1 i 2.

Czy w 2021 roku w Grupie PZU były prowadzone szacunki dotyczące emisji w zakresie 3.?

2. W ogłoszonej w 2021 roku, i przedstawionej też w sprawozdaniu zarządu, Strategii Grupy PZU na lata 2021–2024, można przeczytać:  „Dążymy, aby do 2050 roku działalność wszystkich Klientów ubezpieczeniowych i inwestycje były neutralne klimatycznie”. 

W jaki sposób to się działo w 2021 roku i czy wiąże się to z ustaleniem jakichkolwiek kryteriów i ograniczeń względem sektorów wysokoemisyjnych, w tym węglowego, tak jak to robią to w swoich politykach klimatycznych inne firmy ubezpieczeniowe i reasekuratorzy?

3. W ogłoszonej w 2021 roku, i przedstawionej też w sprawozdaniu Zarządu, Strategii Grupy PZU na lata 2021 – 2024, można przeczytać, że “planowane jest prowadzenie działalności inwestycyjnej z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju”.

Czy zostało określone, co to oznacza? Czy wprowadzone zostały ograniczenia dotyczące inwestycji w sektor węglowy lub inne sektory wysokoemisyjne?

A oto transkrypcja odpowiedzi Doroty Macieja, dyrektor PZU:

Chciałam odpowiedzieć na pytania zadane do pytającej nr 1 i ustosunkować się do preambuły, która poprzedzała te pytania. PZU zrealizuje strategiczny cel osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto. Przygotowana mapa drogowa neutralności klimatycznej PZU, jest zgodna z planami polskiego rządu, w tym polską polityką energetyczną do roku 2040 wraz z umową społeczną dotyczącą sektora górnictwa węgla kamiennego. Instytucje finansowe, w tym ubezpieczyciele, mogą wybierać różne rozwiązania i drogi w procesie transformacji energetycznej.

PZU wybrało podejście wspierające, a nie wykluczające, ponieważ wzięło pod uwagę swoją strukturę, reżim regulacyjny, specyfikę polskiej gospodarki, obecny miks energetyczny.

Transformacja energetyczna jest procesem wieloletnim i złożonym, który wymaga zarówno wsparcia finansowego, jak i czasu. We współpracy z klientami przemysłu wydobywczego chcemy wspierać zmiany, które zachodzą w polskiej energetyce. PZU kompleksowo traktuje podejście do transformacji energetycznej, co oznacza, że uwzględnia w niej także zielone inwestycje i dążenie do neutralności energetycznej we własnym biznesie oraz wsparcie i przeprowadzenie przez ten proces swoich klientów. Wsparcie to dotyczy również małych i średnich przedsiębiorstw, które nie zawsze mają wystarczające środki, żeby uczestniczyć w transformacji. Uważamy, że rygorystyczne, wykluczające podejście nie uwzględnia aspektu społecznego i ekonomicznego, a to są równorzędne czynniki ESG. Trudno pominąć fakt, że ubezpieczamy blisko 200 000 pracowników kopalń, że wraz z Polską Grupą Górniczą realizujemy program, który ma poprawić bezpieczeństwo pracy, że organizujemy dla KGHM-u strefy zdrowia.

Podmioty z branż wrażliwych na ESG pozbawione odpowiedniego wsparcia, również ze strony ubezpieczyciela będą zmuszone ponosić dodatkowe koszty związane z tempem dostosowania do zmieniających się warunków emisyjnych. W skrajnym przypadku, zostaną one wykluczone z rynku, co bezpośrednio wpłynie na tempo wzrostu gospodarczego, proces transformacji energetycznej, a co może najważniejsze, bezpieczeństwo energetyczne Polaków. 

Przechodząc do pytań, zadała Pani pytanie, czy policzyliśmy swoją neutralność klimatyczną w tzw. trzecim zakresie, bo nie ma tej informacji w naszym raporcie niefinansowym. 

Proszę Państwa, nie znam firmy i znakomita większość firm, która raportuje w Polsce, nie podaje jeszcze żadnych wartości odnośnie zakresu trzeciego.

Co to jest ten zakres trzeci? To takie pośrednie emisje gazowe, które powstają np. w czasie podróży służbowych, zakupu surowców, papieru, wody, które powstają podczas niszczenia naszych, wyprodukowanych przez nas odpadów. Na razie opracowaliśmy metodologię, jesteśmy w trakcie wyłaniania podmiotu zewnętrznego, który pozwoli nam sprawdzić czy wszystkie nasze założenia i obliczenia, cała nasza metodologia jest odpowiednia. Mamy jeszcze czas, także w UE nie ma jeszcze takich precyzyjnych wytycznych, co do tego, co powinno być raportowane w tym zakresie trzecim.

Następne pytanie – Pani przytoczyła sprawozdanie zarządu “Dążymy do tego, aby w 2050 działalność wszystkich klientów ubezpieczeniowych i inwestycje były neutralne klimatycznie – w jaki sposób działo się to w roku 2021? Czy wiąże się to z ustaleniem jakichkolwiek kryteriów, ograniczeń, względem sektorów wysoko emisyjnych, w tym węglowego?

Jak to robią w swoich politykach klimatycznych inne firmy ubezpieczeniowe?

Tak, opracowaliśmy w tym roku pewne kryteria, zgodnie z zapowiedzią przedstawioną w strategii do 2024 roku, przygotujemy się, jesteśmy w trakcie opracowywania pewnej metodyki oceniania najważniejszych 55% naszych najważniejszych klientów korporacyjnych, jesteśmy zaawansowani w metodyce analizy, także cały łańcuch wartości naszych dostawców jest dokładnie analizowany i przyglądamy się, analizujemy wszystkich dostawców pod kątem wrażliwości na czynniki ESG.

Pytanie 3: Tak, w tym roku przyjęliśmy politykę zrównoważonego inwestowania i w naszym imieniu w tej chwili wszystkie inwestycje, którymi jesteśmy zainteresowani, są oceniane pod kątem czynników ESG. Od chwili ogłoszenia naszej strategii bardzo intensywnie inwestujemy w rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych. Przytoczę tutaj kilka przykładów:

przede wszystkim rozpoczęliśmy nasz udział od inwestycji w farmy wiatrowe w Grajewie i Mławie. Kolejnym punktem było podpisanie umowy finansowania elektrowni wiatrowej Potęgowo – to obecnie największy projekt tego typu w Polsce. A w kwietniu tego roku PZU podpisało umowę finansowania czterech nowych farm wiatrowych w Pruszczu, Markowicach, Myszkach. Oprócz inwestycji w kluczowe projekty OZE, PZU rozwija także zieloną ofertę ubezpieczeniową – zarówno dla klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych.

Już w 2021 roku PZU wprowadziło dwa nowe ubezpieczenia dla klientów korporacyjnych – PZU Energia Wiatru i PZU Energia Wiatru. To produkty, które chronią elektrownie wiatrowe i instalacje fotowoltaiczne na wypadek awarii, uszkodzeń, zniszczenia.

PZU Eko Energia to produkt dla klientów indywidualnych i małych i średnich przedsiębiorstw. Chroni urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł, a także zabezpiecza właścicieli instalacji fotowoltaicznych przed ryzykiem przerw lub obniżonej aktywności produkcji prądu. Jesteśmy ciągle zainteresowani inwestowaniem w zielone inwestycje i poszukujemy takich projektów. 

Mam wrażenie, że odpowiedziałam.

Pod poniższym adresem znajduje się retransmisja walnego zgromadzenia PZU:

http://infostrefa.tv/wza/19117/zwyczajne_walne_zgromadzenie_pzu_sa/

Galeria zdjęć z wydarzenia:

https://flic.kr/s/aHBqjzXSar

Początek strony slot gacor WordPress CMS Checker