>
https://www.high-endrolex.com/44
12-09-2023

Europejskie Spotkanie Wody i Sprawiedliwości Klimatycznej

W dniach 25-26 sierpnia 2023 przedstawiciel Fundacji RT-ON uczestniczył w Europejskich Spotkaniach Wody i Sprawiedliwości Klimatycznej. Udział w spotkaniu wzięliśmy na zaproszenie Geenpeace Europe. Celem wydarzenia była wymiana doświadczeń i opinii na temat wyzwań związanych z wodą w kontekście zmian klimatycznych i innych zagrożeń. Była to dla nas okazja spotkania się z aktywistami klimatycznymi z różnych krajów Europy: Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Irlandii i Polski, a także z całego świata w tym z takich krajów jak: Kolumbia, Chile, Meksyk, Palestyna czy Mali w Afryce.

Głównym wyzwaniem, z którym mierzą się wspólnoty lokalne na świecie, jest prywatyzacja źródeł wody i traktowanie wody jako towaru, którego cenę ustala się na zasadzie rynkowej. Powoduje to, że woda jest dostarczana w pierwszej kolejności do podmiotów komercyjnych, a ogranicza się dostawy wody dla odbiorców indywidualnych, którzy nie są w stanie zapłacić tak wysokich cen za wodę jak przedsiębiorstwa.

Przedstawiciel RT-ON w swoim wystąpieniu opowiedział o wyzwaniach, z którymi mamy do czynienia w Polsce. Są to przede wszystkim problemy z obniżaniem się poziomu wód gruntowych w wyniku działalności branży wydobywczej węgla, w szczególności węgla brunatnego, które dotkliwie drenują z wody obszary, na których funkcjonują. Ponadto wyzwaniem jest racjonalna gospodarka wodna, retencja oraz przechowywanie wody, tak by mogła być wykorzystywana w okresach suszy, które w ostatnich latach zdarzają się regularnie i coraz częściej.

Wnioskiem z dyskusji aktywistów klimatycznych z Europy i innych krajów na świecie była konkluzja, że należy jednoznacznie przeciwstawiać się wszelkim próbą traktowania wody jako towaru i komercjalizacji zasobów wody. Woda powinna być traktowana jako zasób o znaczeniu strategicznym, który należy chronić wszelkimi dostępnymi środkami. Jednocześnie każdy mieszkaniec powinien mieć zapewniony dostęp do wody w dostępnych cenach. Ważne jest również, aby ograniczać wszelką działalność gospodarczą, szczególnie wydobycie węgla metodami odkrywkowymi, które rujnują gospodarkę wodną na dużych obszarach. W najbliższej przyszłości znaczenie wody będzie rosło, ze względu na ogromne znaczenie tego surowca dla funkcjonowania człowieka oraz gospodarki przy jednoczesnym zmniejszaniu się zasobów wody w skali globalne.

Najnowsze

Początek strony slot gacor WordPress CMS Checker