>
08-05-2019

Generali: polskich kopalni węgla nie ubezpieczamy

W odpowiedzi na pytania aktywistów na walnym zgromadzeniu trzeci co do wielkości europejski ubezpieczyciel ogłosił, że porzuca ubezpieczanie kopalni węgla brunatnego i kamiennego w Polsce. Dla PGE oznacza to dalsze poszukiwania ubezpieczyciela dla Turowa i Złoczewa.

Dziewięć dni po międzynarodowym proteście na styku trzech granic polskiej, czeskiej i niemieckiej przeciw rozszerzeniu kopalni węgla brunatnego Turów jeden z dotychczasowych ubezpieczycieli kopalni i elektrowni ogłosił zakończenie ubezpieczania jakichkolwiek kopalni węgla w Polsce. Obecnie już siedmiu z ośmiu aktywnych na europejskim rynku ubezpieczycieli, którzy zaangażowani byli w przeszłości w ubezpieczanie polskiego sektora węglowego, ogłosiło nowe, restrykcyjne kryteria poważnie redukujące ich wsparcie dla nowych inwestycji węglowych. Generali idzie dalej niż Swiss Re, Zurich, Allianz, AXA i QBE ponieważ deklaruje zaostrzenie polityki wobec już istniejących kopalni węgla kamiennego i brunatnego w Polsce.

Jednym z klientów Generali, który będzie musiał dostosować się do nowych zasad gry jest PGE, która od 2013 roku zawarła z Generali co najmniej 7 umów ubezpieczeniowych a jednocześnie jest trzecim co do wielkości emitentem CO2 w Europie i właścicielem najbardziej zanieczyszczających elektrowni węglowych na kontynencie (Bełchatów, Turów). W tej chwili PGE kończy budowę ponad 4 GW nowych mocy z węgla kamiennego oraz planuje budowę i poszerzenie kopalń odkrywkowych węgla brunatnego (odpowiednio: Złoczew i Turów). 

„Decyzja o nieodnawianiu kontraktu ubezpieczeniowego dla odkrywki Turów oraz o zaprzestaniu ubezpieczania polskich kopalni jest krokiem w dobrą stronę - komentuje odpowiedzi zarządu Generali na swoje pytania Monika Sadkowska z Fundacji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” - Oczekujemy od Generali postawienia kropki nad „i” w postaci ogłoszenia, że sprzedaje udziały w PGE oraz że nie zamierza ubezpieczać istniejących elektrowni spółek takich jak PGE: planujących budowę nowych elektrowni lub kopalni węglowych oraz nieposiadających planów wygaszania swoich elektrowni węglowych do 2030 roku.”

Pół roku temu Generali zapowiedziało również sprzedaż akcji oraz brak odnowienia ubezpieczeń dotychczasowych sześciu klientów z sektora węglowego - pięciu spółek polskich (PGE, ZE PAK, Enea, Energa, Tauron) oraz jednej czeskiej (CEZ) - jeśli nie przedstawią wiarygodnego planu odejścia od węgla. Do końca marca 2019 r. czyli w wyznaczonym przez ubezpieczyciela terminie - nadal nie wiadomo, czy którakolwiek spółka pracuje nad swoim planem odejścia od węgla i czy Generali zastosuje zapowiedziane restrykcje.

Obecnie - w sezonie walnych zgromadzeń akcjonariuszy - rośnie oczekiwanie, że kolejni ubezpieczyciele oraz towarzystwa reasekuracyjne: Hanower Re, Munich Re, Talanx (znany w Polsce jako Warta i HDI Polska) oraz PZU podążą za trendem wyznaczonym przez Generali.

Początek strony slot gacor WordPress CMS Checker