>
https://www.high-endrolex.com/44
31-05-2019

PGE (nie)odpowiada na pytania o wodę, emisje i klimat

Dla polskiej spółki Skarbu Państwa najważniejszym dokumentem strategicznym jest „Program dla sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce” przyjęty przez Radę Ministrów w 2018 r. Dlatego na deklaracje dostosowania się do celów klimatycznych z Porozumienia paryskiego w kwestii emisji gazów cieplarnianych przez największa polską firmę energetyczną przyjdzie jeszcze poczekać. W odpowiedziach na pytania akcjonariusza nie umieszczono zobowiązań do opublikowania dat wyłączenia bloków węglowych do 2030 r. poza blokiem numer 1 w Bełchatowie, który zamknięty zostanie 1 czerwca oraz dwoma blokami w Dolnej Odrze, które zamknięte zostaną w 2020 r.

Nowe odkrywki
Kończące się zasoby w złożu Bełchatów zwiększają presję na otwarcie nowej odkrywki. PGE mimo deklarowanej chęci zmniejszania swoich emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych nadal będzie się starało o koncesje dla kopalni odkrywkowych Turów, Gubin i Złoczew chociaż ta ostatnia odkrywka znacząco podniesie wskaźniki toksyczności z uwagi na wysoką zawartość m. in. rtęci i ołowiu, a dodatkowym efektem będą kolejne lata życia w zawieszeniu społeczności lokalnych zagrożonych wysiedleniem z regionów planowanych kopalni.

Odpowiedzialność za wodę
PGE zaprzecza wpływowi na zasoby wód w Czechach, w sąsiedztwie kopalni Turów. Potwierdzenie swojego wpływu na zasoby wodne czy to za granicą, czy w Polsce - zwłaszcza w kontekście doświadczanej drugi rok z rzędu suszy - oznaczałoby przyjęcie do pewnego stopnia odpowiedzialności za szkody. W odpowiedziach PGE wspomina o potencjalnej zgodzie UE na eksploatację nowych złóż węgla brunatnego jedynie  w kontekście „przewidywalności ekonomicznej nowych projektów złożowych” a nie w kontekście Ramowej Dyrektywy Wodnej, polityki klimatycznej i energetycznej UE czy konieczności poprawy jakości powietrza w Polsce poważnie ograniczających możliwości budowy nowych odkrywek.

Nationale Nederlanden kończy z polskim węglem
Tego samego dnia, kiedy PGE opublikowało odpowiedzi na pytania z walnego zebrania akcjonariuszy, zarządzający największym OFE w Polsce Nationale Nederlanen ogłosił zakończenie ubezpieczania oraz zakupu akcji i obligacji spółek, które ponad 30% energii produkują z węgla. Zobowiązał się także do całkowitego wygaszenia inwestycji w spółki posiadające powyżej 5% energii z węgla do 2030, co oznacza, że kolejny duży inwestor instytucjonalny aktywny na polskim rynku prędzej czy później przestanie kupować nowe obligacje PGE oraz będzie stopniowo wyprzedawać akcje spółki.

Czas ewakuacji
PGE swoimi odpowiedziami potwierdziło, że strategię spółki wyznacza rząd. Zmiany klimatu, trendy w energetyce, polityki UE oraz oczekiwanie społeczeństwa schodzą po raz kolejny na drugi plan - komentuje Kuba Gogolewski z Fundacji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” - PEP 2040 i odpowiedzi PGE jasno pokazują, że ani PGE ani aktualnie rządzący nie mają odwagi spojrzeć prawdzie w oczy: czas węgla w energetyce się skończył i rozpoczęła się faza ewakuacji. PGE najwyraźniej nie zdaje sobie sprawy z tempa, w jakim ta zmiana będzie zachodzić

Początek strony slot gacor WordPress CMS Checker