>
https://www.high-endrolex.com/44
15-10-2021

Ponad 3300 osób żąda od Ministra Adamczyka lepszej ochrony wody!

Informacja Prasowa

Przedstawiciele organizacji społecznych przekazali wczoraj petycję skierowaną do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz Przemysława Dacy, prezesa Wód Polskich. Apelują w niej o lepszą ochronę wód w dorzeczu Odry zgodną z celami europejskiej Ramowej Dyrektywy Wodnej.

14 października Bogumił Kolmasiak z Akcji Demokracji i Patrycja Stefanek z Fundacji „Rozwój TAK — Odkrywki NIE” złożyli w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie w Warszawie, przy ul. Żelazna 59A petycję „Tak dla ochrony wody, nie dla przywilejów węgla!”

— Katastrofa klimatyczna dzieje się na naszych oczach, a jej nieodłączną częścią jest pogłębiająca się susza — komentuje Patrycja Stefanek, z Fundacji  „Rozwój TAK — Odkrywki NIE”. — Polskie zasoby wody są dużo mniejsze niż średnia europejska, a do tego pozwalamy by ⅔ wody zużywał przemysł i energetyka. Jeśli się nie opamiętamy i nie zrozumiemy, że woda jest naszym najcenniejszym zasobem, przyszłe pokolenia czeka tragiczna przyszłość.

— Jeżeli chcemy, aby następne pokolenia miały wodę w kranach, musimy zacząć dbać o nią już teraz — dodaje Bogumił Kolmasiak z Akcji Demokracji. — Wielu z nas podejmuje codziennie wysiłek, aby ograniczać marnowanie wody. Niestety nasze indywidualne działania nie wystarczą, jeśli nie zaczniemy także rozwiązywać problemu systemowo. Dlatego stworzyliśmy tę petycję, żeby zwrócić uwagę urzędników i polityków na konieczność zmian w dotychczasowym prawie.

Podpisani apelują o wniesienie do IIaPGW[1] rekomendacji zmian w Prawie wodnym — szybkiego wprowadzenia opłat za wykorzystywanie wody do chłodzenia elektrowni węglowych oraz za pobór wód w ramach odwodnień górniczych w kopalniach węgla kamiennego i brunatnego. Polskie prawo zwalnia bowiem przemysł węglowy z opłat za wodę na kwotę ponad 150 mln zł rocznie[2].

Drugim żądaniem jest zapewnienie zgodności polskiego prawa i IIaPGW z europejskim prawem klimatycznym poprzez wniesienie do IIaPGW rekomendacji niezwłocznego ustanowienia harmonogramu zamykania kopalń i elektrowni węglowych szybszego niż określony w tzw. umowie społecznej z pracownikami sektora węglowego, tak aby umożliwić osiągnięcie dobrego stanu wód zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną i celów klimatycznych zgodnie z europejskim prawem o klimacie.

1.Projekt II aktualizacji planów gospodarowania wodami, https://www.apgw.gov.pl/

2. https://rozwojtak-odkrywkinie.pl/wiadomosci/item/545-raport-mid-the-gap

Najnowsze

Początek strony slot gacor WordPress CMS Checker