>
02-12-2019

Nowy ranking towarzystw ubezpieczeniowych -węgiel staje się nieubezpieczalny.

Dwukrotnie więcej towarzystw ubezpieczeniowych rezygnuje  z ubezpieczania węgla w 2019 roku.

 

Towarzystwa reasekuracyjne otrzymujące 46% światowych składek oraz posiadające 37% globalnych aktywów branży ubezpieczeniowej przyjęło polityki antywęglowe.

 

Kampania Unfriend Coal w swoim trzecim corocznym rankingu towarzystw ubezpieczeniowych oraz ich nastawienia wobec węgla i zmian klimatu ujawnia, że liczba ubezpieczycieli wycofujących się z ubezpieczania węgla wzrosła ponad dwukrotnie w 2019 r., a proces kończenia relacji branży ubezpieczeniowej z przedsiębiorstwami z sektora węglowego przyspiesza i rozprzestrzenia się poza Europę.

 

Polityki rezygnacji z ubezpieczania węgla zostały ogłoszone przez 17 największych ubezpieczycieli kontrolujących 46% rynku reasekuracyjnego i 9,5% pierwotnego rynku ubezpieczeń. Większość odmawia ubezpieczenia nowych kopalni i elektrowni, a liderzy branży zakończyli ubezpieczanie istniejących projektów węglowych i firm, które je planują oraz przyjęli podobne zasady w stosunku do piasków bitumicznych.

 

Proces ogłaszania polityk ograniczających ubezpieczanie węgla przyśpieszył odkąd międzynarodowe organizacje pozarządowe rozpoczęły kampanię Unfriend Coal w 2017 r. Pierwsze trzy firmy ogłosiły, że rezygnują z ubezpieczania węgla już w 2017 r., następnie cztery w 2018 r., a kolejne 10 w 2019 r. - w tym pierwsi ubezpieczyciele z USA i Australii.

 

Towarzystwa ubezpieczeniowe o aktywach wartości 8.9 bilionów dolarów wycofały się z inwestycji w projekty węglowe. Stanowi to ponad jedną trzecią (37%) światowych aktywów branży. To wzrost pod względem wartości o 4 bln USD w 2017 r. oraz o 6 bln USD w 2018 r. Do listopada 2019 roku wycofanie aktywów oraz deklarację o nie kupowaniu nowych aktywów węglowych podjęło 35 towarzystw ubezpieczeniowych. 

 

Spalanie i wydobycie węgla stanowi największe źródło emisji dwutlenku węgla. Climate Analytics, instytut naukowy analizujący zmiany klimatu, obliczył, że ​​ograniczenie wzrostu średniej temperatury Ziemi do 1,5 ° C będzie wymagało osiągnięcia szczytu spalania węgla na świecie do 2020 r., a następnie spadku w kolejnej dekadzie o 80% poniżej poziomów z 2010 r. oraz całkowitego zakończenia przed 2040 r. Pomimo tej wiedzy sektor węglowy ciągle planuje i buduje nowe kopalnie i elektrownie węglowe.

 

Peter Bosshard, koordynator kampanii Unfriend Coal, powiedział: „Rolą ubezpieczycieli jest zarządzanie ryzykiem społeczeństwa - to ich obowiązek i w ich własnym interesie jest zapobieganie kryzysowi klimatycznemu. Rezygnacja przemysłu ubezpieczeniowego z węgla nabiera tempa, ponieważ rośnie presja społeczna na branżę paliw kopalnych i podmioty ją wspierające. Jednak najwięksi amerykańscy i azjatyccy ubezpieczyciele nadal utrudniają międzynarodowe działania  klimatyczne, ubezpieczając projekty węglowe i inwestując w nie. Wszystkie odpowiedzialne firmy muszą przestać ubezpieczać węgiel oraz zakończyć wsparcie zarówno dla nowych, jak i istniejących kopalni i elektrowni. ”

 

Jennifer Morgan, dyrektor Greenpeace International, powiedziała: „Towarzystwa ubezpieczeniowe są tak samo odpowiedzialne za kryzys klimatyczny jak branża paliw kopalnych. Podczas gdy ubezpieczają życie, zdrowie i majątek, jednocześnie obsługują sektor, który wyraźnie niszczy każde z nich. Gdyby chciały mogłyby odebrać przedsiębiorstwom zajmującym się paliwami kopalnymi poparcie społeczne i dostęp do finansowania z korzyścią dla ludzi i planety. Europejscy ubezpieczyciele zajmują wiodące pozycje w rankingu, ale są też tacy, którzy pozostają w tyle, np. Generali, który nadal ubezpiecza polski węgiel. ”

 

Kuba Gogolewski - kampanier finansowy Fundacji “Rozwój TAK - Odkrywki NIE”. dodaje “Wpływ zmiany nastawienia wobec sektora węglowego na światowym rynku ubezpieczeń i reasekuracji jest kluczowym czynnikiem, który będzie determinował tempo transformacji niskoemisyjnej polskiej gospodarki. Dwa najważniejsze z punktu widzenia Polski towarzystwa reasekuracyjne - Swiss Re oraz Munich Re - już ograniczyły reasekurację ryzyk węglowych, zaś 6 z 8 towarzystw ubezpieczeniowych historycznie ubezpieczających polski sektor węglowy nie ubezpiecza już nowych projektów węglowych. Jedynym wyjątkiem jest PZU. Czas by największy polski ubezpieczyciel też opowiedział się po stronie zdrowia i klimatu, a nie polskiego węgla”  

 

Projekty węglowe cierpią z powodu kurczenia się rynku ubezpieczeń

 

Działania ubezpieczycieli dotyczące węgla powodują namacalne skutki. Brokerzy ubezpieczeniowi podkreślają, że koszty ubezpieczenia węgla rosną, gdy rynek się kurczy. We wrześniu 2019 r. brytyjski broker Willis Towers Watson opisał „rosnącą i niepokojącą tendencję ubezpieczycieli do wycofywania się z branż, które uważają za nieprzyjazne dla środowiska, takich jak węgiel”, ostrzegając, że ten trend „pozostawia bardzo niewiele towarzystw ubezpieczeniowych, do których sektor węglowy może się jeszcze zwrócić”.

 

Kilka firm węglowych potwierdziło, że kurczący się rynek ubezpieczeń wpływa na ich działalność. W Australii grupa Adani stara się znaleźć ubezpieczenie w celu budowy ogromnej kopalni Carmichael, która mogłaby wyprodukować 4,6 miliarda ton dwutlenku węgla przez cały okres swojego istnienia. Co najmniej 16 międzynarodowych ubezpieczycieli odrzuciło możliwość ubezpieczenia kopalni.

 

Dość ubezpieczania węgla: ranking 2019 dotyczący towarzystw ubezpieczeniowych  oraz ich nastawienia wobec węgla i zmian klimatu został opublikowany przez 13 organizacji pozarządowych z 10 krajów. Zostanie on zaprezentowany na konferencji w Londynie poświęconej ubezpieczeniom i zmianie klimatu oraz podczas szczytu klimatycznego ONZ w Madrycie.

 

Raport ujawnia, że:

  • Niemal wszyscy główni europejscy ubezpieczyciele przyjęli polityki rezygnacji z węgla. Jednak większość wyspecjalizowanych ubezpieczycieli na rynku Lloyd's nie podjęło jeszcze działań w tym kierunku. W grupie tej brakuje również PZU.
  • Towarzystwa ubezpieczeniowe w USA dopiero zaczynają zmianę - Chubb i AXIS Capital już podjęły kroki w tym kierunku. Jednak AIG i Liberty Mutual należą obecnie do największych międzynarodowych towarzystw ubezpieczeniowych, które nadal ubezpieczają węgiel oraz mają możliwość ubezpieczania projektów węglowych o wartości wielu miliardów dolarów.
  • W obszarze Azji i Pacyfiku japońscy, chińscy i koreańscy ubezpieczyciele, tacy jak: Tokio Marine, SOMPO, Sinosure i Samsung Fire & Marine, nadal odgrywają kluczową rolę w ubezpieczaniu węgla. Jednak australijskie QBE i Suncorp ogłosiły w tym roku politykę rezygnacji z ubezpieczania sektora węglowego.
  • Większość firm, które przestały ubezpieczać nowe projekty węglowe, nadal ubezpiecza istniejące projekty węglowe.Prawie 1000 nowych elektrowni węglowych zrujnuje międzynarodowe cele klimatyczne

 

Międzyrządowy panel ONZ ds. zmian klimatu (IPPC) ostrzegł, że ocieplenie powyżej 1,5 ° C będzie miało katastrofalne skutki dla środowiska, społeczeństwa i gospodarki. Jeszcze w lipcu 2019 r. działało 2459 elektrowni węglowych o łącznej mocy 2027 GW, a kolejne 980 o łącznej mocy 925 GW było planowanych lub w trakcie budowy.

 

Ranking klasyfikuje 30 wiodących ubezpieczycieli w zakresie ich działań w obszarze ubezpieczania oraz inwestycji w sektor węglowy, oceniając ich polityki w zakresie ubezpieczenia, dezinwestycji i innych aspektów podjętych w obszarze działań klimatycznych. Opiera się na odpowiedziach 24 firm na ankietę oraz na publicznie dostępnych informacjach.

 

  • Ubezpieczanie węgla: Swiss Re i Zurich są liderami w zakresie ograniczania ubezpieczenia sektora węglowego. Oba towarzystwa ubezpieczeniowe wycofały ubezpieczanie zarówno nowych, jak i istniejących projektów węglowych, a także firm działających w tych sektorach i zastosowali podobne zasady w odniesieniu do piasków bitumicznych.
  • Dezinwestycja: Swiss Re, SCOR i Zurich prowadzą w obszarze dezinwestycji. Ich polityka wyklucza zarówno projekty węglowe, jak i piasków bitumicznych, a w przypadku SCOR i Zurich - każdą firmę, która planuje nowe projekty węglowe.
  • Przywództwo klimatyczne: Legal & General prowadzi w zakresie innych aspektów działania na rzecz klimatu. Popiera liczne rezolucje akcjonariuszy wzywające do działań na rzecz klimatu, a także popiera powstanie instytucji branżowych zajmujących się zmianami klimatu. Dobrze wypadają również Aviva, Zurich, Allianz i AXA.

 

Ranking zwraca również uwagę na brokerów ubezpieczeniowych - firmy, które zajmują się oceną ryzyka dla klientów - podkreśla rolę, jaką odgrywają Aon, Marsh, Willis Towers Watson i Arthur J. Gallagher we wspieraniu dalszego rozwoju węgla. Marsh z siedzibą w USA próbuje znaleźć ubezpieczenie dla kopalni Carmichael  grupy Adani, a Aon i Marsh doradzają instytucjom finansującym i budującym (odpowiednio) Van Phong 1 - elektrownię węglową w Wietnamie, która będzie miała gigantyczne skutki dla środowiska i zdrowia.

 

Ubezpieczyciele znajdują się pod rosnącą presją polityczną i publiczną, która wymaga od nich podjęcia działań w celu wsparcia przyspieszenia globalnej rezygnacji z energetyki węglowej oraz górnictwa:

  • W styczniu 2019 r. Forum CRO, które gromadzi dyrektorów ds. zarządzania ryzykiem z dużych firm ubezpieczeniowych, wezwało ubezpieczycieli do udziału w „masowej i globalnie skoordynowanej akcji” w celu ograniczenia ryzyka klimatycznego, w tym do „wycofywania się” z paliw kopalnych - ubezpieczania oraz inwestycji .
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej staje się coraz bardziej kosztowne z uwagi na koszty prawne oraz pokrywanie szkód przedsiębiorstw z branży paliw kopalnych, których dotyczą pozwy klimatyczne. Przeciwko rządom i firmom w co najmniej 28 krajach wniesiono ponad 1300 pozwów klimatycznych. Nauka przypisująca wpływ na klimat konkretnym podmiotom staje się coraz bardziej precyzyjna w przypisywaniu odpowiedzialności za szkody klimatyczne poszczególnym spółkom.
  • W październiku 2019 r. grupa studentów zarządzania ryzykiem w Stanach Zjednoczonych wystosowała petycję wzywającą amerykańskich ubezpieczycieli do przyłączenia się do międzynarodowych partnerów i zaprzestania ubezpieczenia i inwestowania w przemysł węglowy. Stwierdzono: „Nasze pokolenie poniesie ciężar ekonomicznych i społecznych skutków zmian klimatu, więc chcemy pracować w branży, która jest częścią rozwiązania”.

 

Nowy raport w języku angielskim jest dostępny pod adresem: https://unfriendcoal.com/2019scorecard.

Nowy raport w języku polskim jest dostępny: https://docs.google.com/document/d/1crTNYxda-8EXI_oZLjXGUbVS04uDJ1aroYNyTJ4Bwh0/edit?ts=5de4cef3

 

W celu uzyskania dalszych informacji, zdjęć, grafiki i umówienia się na wywiad, prosimy o kontakt:

 

Kuba Gogolewski Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     +48 661 862 611

Will Aitchison Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. +44 (0) 7412 872453

David Mason Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   +44 (0) 7799 072320

 

Unfriend Coal:

Kampania Unfriend Coal skupia globalną sieć organizacji pozarządowych i ruchów społecznych, które wzywają firmy ubezpieczeniowe do rezygnacji i zaprzestania ubezpieczenia węgla oraz wspierania przejścia na czystą energię. Dość ubezpieczania węgla: ranking 2019 dotyczący ubezpieczeń, węgla i zmian klimatu jest publikowany przez następujące organizacje: 350.org, ClientEarth (Wielka Brytania), Fundacja “Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (Polska), Friends of the Earth France, Greenpeace, Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (Hiszpania), Center for Sustainable Environment and Society (Japonia), Market Forces (Australia), Rainforest Action Network (USA), Re: Common (Włochy), Solutions for Our Climate (Korea Południowa), The Sunrise Project (Australia) i Urgewald (Niemcy).
Początek strony