>
×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 247.
19-02-2020

Kto uratuje jeziora wschodniej Wielkopolski?

Już za godzinę w Poznaniu, na ulicy Zwierzynieckiej 3 odbędzie się konferencja prasowa: “Kto uratuje jeziora wschodniej Wielkopolski?”. Od kilkunastu lat jesteśmy świadkami postępującej katastrofy środowiskowej we wschodniej Wielkopolsce i na południowych Kujawach - gwałtownie ubywa wody, znikają bagna, rzeki, jeziora i torfowiska, a susza powoduje coraz większe straty w rolnictwie. Wysychają lasy i upada rolnictwo. 

W dniu 11 lutego 2020 roku odbyło się w Sejmie RP spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Pojezierzy Wielkopolskich, którego przewodniczącą została posłanka Paulina Henning- Kloska z Gniezna. Tematem  spotkania było przedstawienie obecnej sytuacji jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego i całego Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz wskazanie kierunków i środków jakie należy podjąć, by ten proces powstrzymać i naprawić. Został przedstawiony stan jezior i środowiska przyrodniczego oraz przyczyny jakie miały wpływ na tak tragiczny stan jezior i zasobów wodnych Wielkopolski i Kujaw. Zespół ekspertów z UAM w Poznaniu z dziedzin hydrologii i biologii przygotował program zapobiegania dalszego ubytku wody jak i proces jej przywrócenia. Teraz musimy naciskać na Rząd RP, by szybko podjęto decyzje w tej jakże ważnej sprawie - wody bez której nie będzie życia. 

Podczas konferencji prasowej w Poznaniu członkowie Zespołu: samorządowcy, naukowcy, organizacje pozarządowe i posłowie, reprezentujący różne środowiska, przedstawią aktualny stan prac nad ratowaniem min. wód Pojezierza Gnieźnieńskiego oraz wyzwania jakie stoją przed współpracującymi ze sobą podmiotami. Cel jest wspólny - zatrzymać katastrofę i naprawić jej skutki. 

 

Podczas obrad parlamentarnego zespołu ds. Złoczewa, wiceminister aktywów państwowych, Adam Gawęda, stwierdził, że koncesja na wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew powinien zostać wydana, a decyzję o realizacji inwestycji podejmie PGE. Jednak opinie na ten temat są podzielone, a sam wniosek o przyznanie koncesji utknął w ministerstwie klimatu. Z kolei 14 lutego mija termin składania ofert w konkursie na członków zarządu PGE, którzy będą decydowali o przyszłości spółki. Nie wiadomo jeszcze czy PGE dostanie zgodę na transformację energetyczną, jednak istnieją plany budowy morskich farm wiatrowych i elektrowni słonecznych oraz plany inwestycji w elektrownie opalane gazem.

Początek strony slot gacor WordPress CMS Checker