>
https://www.high-endrolex.com/44
×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 247.
10-04-2020

Grupa Kapitałowa PGE przedstawiła skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2019 r.

Rekordowa strata netto w wys. prawie 4 mld zł

Grupa PGE - w sprawozdaniu finansowym za 2019 r. wykazała 3 961 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 1 498 mln zł zysku rok wcześniej. Jest to największa wykazana strata w historii tej największej firmy energetycznej w Polsce. Na wyniku PGE za 2019 r. zaważył olbrzymi odpis, związany z aktualizacją wartości elektrowni konwencjonalnych. Wyniósł 7,3 mld zł i dotyczył głównie aktywów w Bełchatowie i Turowie - starych bloków w elektrowniach korzystających z węgla brunatnego, które emitują najwięcej dwutlenku węgla.

 

Zbliżający się okres wyczerpania zasobów węgla brunatnego (czas eksploatacji elektrowni opalanych węglem brunatnym jest ograniczony, ze względu na ilość dostępnych zasobów węgla brunatnego) powoduje, że z upływem czasu skraca się okres pozostałej eksploatacji, a zarazem uzyskiwanych korzyści i wartości użytkowej. Do tego „istotnie” wzrósł koszt rekultywacji wyrobiska odkrywkowego po zakończeniu eksploatacji Kopalni Turów. W rezultacie, choć PGE wydała na budowę nowego bloku w Turowie 3,11 mld zł, a łączny koszt ma się zamknąć w kwocie 4,26 mld zł, to wycena PGE dla całego Kompleksu Turów (razem z obecnymi instalacjami) wynosi zaledwie 2,6 mld zł.

Złoże „Gubin-Brody” pominięte

W raporcie finansowym Grupy PGE za 2019 rok pominięto projekt kopalni węgla brunatnego na złożu „Gubin-Brody”. W ten sposób PGE potwierdziła, że projekt nie zostanie zrealizowany. Co najmniej miliard ton węgla pozostanie w ziemi, a 3 tys. mieszkańców 15 wsi nie musi już obawiać się wysiedleń. Nie powstanie także planowana elektrownia węglowa o mocy 2700-3000 MW, którą miał zasilać węgiel z odkrywki.

– Raport finansowy PGE i cichy koniec Gubina pokazują, że polityczna fikcja jakoby rentownego przemysłu węglowego w Polsce się skończyła - mówi Kuba Gogolewski z Fundacji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” – Coraz mniejsza opłacalność węgla skazała na zagładę Gubin. To dla PGE dzwonek alarmowy. Powinna przestać kurczowo trzymać się marzeń o eksploatacji odkrywek w Złoczewie i Turowie. Jeśli PGE się nie obudzi, to polscy pracownicy i podatnicy zapłacą wysoką cenę za ich porażkę.

Złoże „Złoczew” - PGE stara się o koncesję

W raporcie PGE za 2019 r. zaledwie w kilku akapitach mówi o inwestycji w nową odkrywkę węgla brunatnego „Złoczew”. PGE oficjalnie stara się o koncesję na wydobywanie węgla z tego złoża, ale jednocześnie zaznacza, że jej otrzymanie nie będzie równoznaczne z rozpoczęciem inwestycji.

Opóźnienie w budowie bloku w Turowie

Zarząd PGE poinformował również, że istnieje ryzyko opóźnień w oddaniu do użytku nowego bloku w Turowie o mocy 490 MW. Stopień zaawansowania budowy wynosi 94 proc., a przewidywany termin zakończenia budowy to październik br.

Mniej energii z węgla

Grupa PGE wyprodukowała w 2019 roku 58,3 TWh energii tj. o 12 proc. mniej niż rok wcześniej. Zadecydował o tym spadek produkcji elektrowniach na węgiel brunatny (spadek o 6,8 TWh) i na węgiel kamienny (spadek o 1,8 TWh). Produkcja energii z węgla brunatnego spadła aż o 17 proc., a z węgla kamiennego o 11% w porównaniu do roku poprzedniego.

To przede wszystkim efekt niższego obciążenia oraz dłuższego czasu postoju bloków w rezerwie głównie ze względu na wyższy import energii, co dodatkowo obniża przyszłą rentowność bloków energetycznych. Niskie ceny na rynkach spotowych w Niemczech i Skandynawii powodują wysoką konkurencyjność importu energii do Polski, co skutkuje obniżeniem wykorzystania jednostek wytwórczych" - podano w raporcie.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym negatywnie jest spadek zapotrzebowania w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym oraz wzrost generacji OZE. Wyższa o 20% w skali roku produkcja na farmach wiatrowych wynika z lepszej wietrzności w 2019 roku. Ponadto, wzrosło wytwarzanie energii z biomasy (o 13%) oraz produkcja w elektrowniach szczytowo-pompowych (o 67%)" - wyjaśniono.

Opłaty za emisję CO2

Grupa PGE wyemitowała w 2019 roku w powietrze 60,67 mln ton CO2 (z samej Elektrowni Bełchatów - 32,74 mln ton), co kosztowało ją łącznie 3,41 mld zł. Roczny koszt emisji wzrósł o 1,64 mld zł mimo jej zmniejszenia o 9,5 mln ton. Koszty wzrosły w efekcie redukcji przez Komisję Europejską darmowych uprawnień (z 14,1 mln ton w 2018 roku do 11,9 mln ton w 2019 r.). Uwzględniając darmowe prawa, PGE zapłaciło w 2019 roku za 48,77 mln ton emisji.

Nowe inwestycje

Nakłady inwestycyjne Grupy PGE wzrosły w 2019 r. o 2% w stosunku rocznym i osiągnęły wartość 7 mld zł. W 2019 r. do eksploatacji przekazane zostały nowe bloki konwencjonalne 5 i 6 w Elektrowni Opole. Zgodnie z aktualnym harmonogramem jeszcze w tym roku ma zostać zakończona inwestycja w Turowie.

Zarząd PGE zapowiedział prawdopodobne zmniejszenie produkcji energii elektrycznej, co będzie efektem niższego zapotrzebowania. Mniejsze zapotrzebowanie wpłynie z kolei na spadek cen energii, a te obniżą rentowność jej wytwarzania.

Zarząd PGE podtrzymuje realizację zapowiadanych działań w energetyce wiatrowej na lądzie oraz w energetyce wiatrowej na morzu. Grupa chce również umacniać ciepłownictwo – na najbardziej zaawansowanym etapie przygotowania do realizacji jest projekt budowy nowej Elektrociepłowni Czechnica. W 2019 roku została również podjęta decyzja inwestycyjna dotyczącą budowy nowych mocy gazowych w Elektrowni Dolna Odra. Dwa bloki gazowo-parowe o mocy 1400 MW zapewnią ciągłość dostaw w podstawie oraz będą stanowić wsparcie bilansujące dla planowanych morskich farm wiatrowych na Bałtyku i lądowych farm wiatrowych. Firma planuje także zwiększać liczbę Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów, które pozwalają na produkcję energii elektrycznej i ciepła z odpadów, a jednocześnie rozwiązują problem z ich zagospodarowaniem. Grupa stawia również na magazynowanie energii i zagospodarowanie ubocznych produktów spalania (UPS), co - jak oceniła - oznacza zintensyfikowanie działań na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego.

Energia Odnawialna

Prezes Zarządu PGE Wojciech Dąbrowski zapowiedział inwestycje w energetykę odnawialną i cieplną. - Radykalne zmiany nie są możliwe, ale jesteśmy świadomi oczekiwań interesariuszy. Przyszłością jest znaczny wzrost udziału OZE w produkcji. Dlatego jesteśmy zainteresowani przejęciami w tym obszarze. Prowadzimy rozmowy z kilkoma podmiotami, rozglądamy się za kolejnymi – mówi Wojciech Dąbrowski.

Moc zainstalowana elektrowni wiatrowych i wodnych w PGE to 2 189 MW. To tyle samo co rok wcześniej, ale moce pracowały z większą intensywnością. Instalacje OZE w PGE wyprodukowały w ubiegłym roku 2 290 MWh energii, czyli o 25 proc. więcej rok do roku. To 4,1 proc. produkcji energii grupy PGE w 2019 roku. Największe wzrosty dały: elektrownia wodna w Żarnowcu, Porąbka-Żar oraz farma wiatrowa Lotnisko w Kopaniewie. Siedem z czternastu farm wiatrowych PGE zanotowało rekordową w swojej historii produkcję prądu.

Finalizowane są prace na budowie lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 97 MW. Projekt, którego zakończenie planowane jest na II kwartał 2020 r., pozwoli zwiększyć moc zainstalowaną farm wiatrowych PGE o 18% do 647 MW. Równolegle realizowany jest projekt rozwoju morskich farm wiatrowych. Plany Grupy PGE to osiągnięcie mocy 2,5 GW do 2030 roku. Rok 2019 to również rozpoczęcie realizacji Programu PV Grupy PGE, który zakłada wybudowanie instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 2,5 GW do 2030 roku.

Energia z atomu – brak decyzji politycznej

Sceptycznie wybrzmiały natomiast słowa prezesa PGE odnoszące się do atomu.
- Wielkość tej inwestycji będzie przekraczała nasze możliwości finansowe. My, jako PGE, nie udźwigniemy tej budowy. W sprawie tej elektrowni musi zapaść decyzja polityczna, a takiej decyzji na razie nie ma – zauważa Wojciech Dąbrowski.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne Grupy Kapitałowej PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce.

ŹRÓDŁA:

https://www.pb.pl/energetyczne-czempiony-pod-presja-wirusa-i-odpisow-987264

https://businessinsider.com.pl/firmy/strata-pge-rekordowa-raport-za-2019-odpisy-na-majatek-oze-emisja-co2/w5r6lfg

https://www.wnp.pl/energetyka/pge-mowi-o-zloczewie-ale-warunkowo,383984.html

https://forsal.pl/amp/1465801,pge-mialo-3-96-mld-zl-straty-netto-ok-2-1-mld-zl-skoryg-zysku-netto-w-2019-r.html

https://www.wnp.pl/energetyka/grupa-pge-ze-strata-netto-3-9-mld-zl-za-2019-rok,383740.html

FOTOGRAFIA:

Credit Greenpeace - Ruben Neugebauer

Najnowsze

Początek strony slot gacor WordPress CMS Checker