>
08-06-2020

Zabierz głos w obronie wody. Trwają konsultacje IPGW

Do 18 czerwca trwają konsultacje społeczne projektu przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej (IPGW). To niepowtarzalna szansa dla nas wszystkich, aby wpłynąć na podejmowanie decyzji o wodzie i poprawienie kontroli nad inwestycjami najgroźniej na nią oddziałującymi. Fundacja „RT-ON” planuje wziąć udział w konsultacjach i sprawić, aby zapisy jednoznacznie pokazały, że nie ma prawa ani społecznego przyzwolenia na wydawanie odstępstw od Ramowej Dyrektywy Wodnej dla szczególnie szkodliwych inwestycji, takich jak odkrywki czy elektrownie węglowe. Zachęcamy też wszystkich, którzy chcą przyczynić się do ochrony życiodajnych zasobów, do składania uwag we własnym imieniu.

Dlaczego warto wziąć udział w konsultacjach?
Ochrona wody w Polsce jest regulowana przepisami ustawy Prawo wodne. Polska jest państwem członkowskim UE, więc jest zobowiązana również do przestrzegania i wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej. W teorii Prawo wodne zostało dostosowane do przepisów RDW, ale w praktyce nie zmienił się sposób myślenia o wodzie w naszym kraju.

Cel Ramowej Dyrektywy Wodnej to ochrona zasobów wód dla ludzi i przyrody przed nadmierną eksploatacją i zanieczyszczeniem. Dyrektywa wprowadziła planowanie ochrony wody w 6-letnich cyklach. Po każdym cyklu następuje sprawdzenie, czy udało się osiągnąć cele dotyczące jakości i ilości wód i jakie wystąpiły przeszkody. Właśnie trwa weryfikacja II cyklu planowania oraz przygotowania do ostatniego III cyklu na lata 2022-2027. Po 2027 wszystkie wody powierzchniowe mają już mieć bardzo dobry lub dobry stan według RDW, a wody podziemne mają być chronione przed zanieczyszczeniem oraz nadmiernym poborem. RDW przyjęta została w 2000 roku. Polskie władze miały już 16 lat (od czasu wejścia Polski do Unii w 2004 roku), żeby osiągnąć te cele. Przed nami ostatnie 6,5 roku walki o wodę i jej dobrą jakość.

W ramach tych przygotowań powstał dokument: Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej (IPGW), który określa, jakie są kluczowe oddziaływania na wody i jak je wyeliminować. Wśród nich wymieniono m.in. odwodnienia górnicze oraz niekontrolowany pobór wody do nawodnień rolniczych. Jednak wykazanie jakiegoś oddziaływania w IPGW nie daje automatycznie gwarancji, że zostanie ono ograniczone w najbliższym cyklu. Istnieją bowiem derogacje, czyli odstępstwa od celów RDW. Teoretycznie wolno je przyznawać jedynie w wyjątkowych przypadkach. Jednak w Polsce są one przyznawane bardzo swobodnie, bez liczenia się z konsekwencjami.

Jak zgłaszać uwagi?
Składając uwagi, możecie skorzystać z tych przygotowanych przez nas (w całości lub części). Zachęcamy Was także do dodawania własnych.
Dokładne instrukcje, jak postępować znajdziecie tu: 

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/880-ruszyly-konsultacje-spoleczne-projektu-przegladu-istotnych-problemow-gospodarki-wodnej
Jeżeli chcecie otrzymać nasze uwagi lub potrzebujecie pomocy, przy składaniu lub formułowaniu własnych, chętnie Wam w tym pomożemy!

Piszcie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Najnowsze

Początek strony