>
https://www.high-endrolex.com/44
×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 247.
02-12-2020

Insure Our Future 2020. Ucieczka ubezpieczycieli z węgla podbija składki. Brak jednak działań obejmujących ubezpieczanie sektora ropy i gazu.

Maruderzy z USA, Azji i brytyjski rynek Lloyd’sa spowalniają  światowy postęp.

LONDYN, Legnica (2 Grudnia 2020) - Czwarty ranking towarzystw ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych przygotowany przez międzynarodową koalicję Insure Our Future  (do niedawna Unfriend Coal) ujawnia postępujący odwrót ubezpieczycieli od węgla. Ubezpieczenie projektów węglowych jest trudniejsze i droższe.

Pomimo rosnącego tempa, jeszcze daleka droga do tego by działalność towarzystw ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych stymulowała działania zmierzające do osiągnięcia międzynarodowych celów klimatycznych.

Najważniejsze firmy w USA, na rynku brytyjskim rynku Lloyd’s i z Azji Wschodniej nadal ubezpieczają węgiel, a światowa branża ubezpieczeniowa do tej pory nie podjęła kompleksowych działań w zakresie ubezpieczania sektorów ropy i gazu.

Większość europejskich i australijskich ubezpieczycieli nie zapewnia już ochrony ubezpieczeniowej dla nowych projektów węglowych, podczas gdy pozostali uczestnicy światowego rynku ubezpieczeniowego stają się bardziej ostrożni i ograniczają wielkość kontraktów objętych ubezpieczeniem. Według brokera ubezpieczeniowego Willis Towers Watson, spółki węglowe stoją w obliczu podwyżek wartości składek nawet o 40%. Kontrowersyjnym projektom - takim jak planowana przez Adani Group kopalnia węgla kamiennego Carmichael w Australii - w ogóle trudno jest uzyskać ubezpieczenie. Także szanse odkrywki Złoczew należącej do PGE na uzyskanie ubezpieczenia spadają z każdym miesiącem. A koszty ubezpieczenia oraz reasekuracji tak kontrowersyjnych projektów jak wydobycie węgla brunatnego z odkrywki Turów do 2044 będą rosły z każdym rokiem bardziej.

Branża ubezpieczeniowa ma wyjątkową możliwość, by napędzać przejście na gospodarkę niskoemisyjną, poprzez ubezpieczanie tylko tych inwestycji, które są zgodne z ograniczeniem wzrostu globalnej temperatury o nie więcej niż 1,5 °C.  Ubezpieczenie naszej przyszłości: Ranking dotyczący ubezpieczeń, paliw kopalnych i zmian klimatycznych 2020 zawiera informacje na temat działań największych światowych towarzystw ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. Ranking jest  publikowany przez 19 organizacji z 11 krajów i zostanie dzisiaj omówiony podczas wirtualnej konferencji EMEA „Insurance, Risk and Capital”.

Od momentu rozpoczęcia przez kampanię „Ubezpiecz naszą przyszłość” - Insure Our Future działań w 2017 r. co najmniej 23 towarzystwa ubezpieczeniowe i reasekuracyjne zakończyły lub ograniczyły ubezpieczanie projektów węglowych. Ich udział stanowi 12,9% pierwotnego światowego rynku ubezpieczeń  i 48,3% globalnego rynku reasekuracji.

Ubezpieczyciele sprzedają również akcje oraz obligacje spółek węglowych: co najmniej 65 towarzystw ubezpieczeniowych, których łączne inwestycjami są warte 12 bilionów dolarów - co stanowi ponad 40% całkowitych aktywów branży - albo przyjęło politykę, która wymusza sprzedaż akcji i obligacji spółek węglowych, albo zobowiązało się do zaprzestania inwestycji w sektor węglowy.  To wzrost z poziomu 4 bilionów dolarów w 2017 roku.

Peter Bosshard, koordynator kampanii „Ubezpiecz naszą przyszłość”- Insure Our Future mówi: „Odchodzenie ubezpieczycieli od paliw kopalnych jest działaniem pozytywnym, ale w obliczu pogłębiającego się kryzysu klimatycznego musi zostać przyspieszone. Spóźnialscy jak Lloyd's, AIG i Tokio Marine muszą natychmiast przestać ubezpieczać sektor węglowy, a wszyscy ubezpieczyciele muszą wycofać wsparcie dla przemysłu naftowego i gazowego ”.

Kurczący się rynek węgla kieruje uwagę na ropę i gaz

Globalny broker Willis Towers Watson informuje, że nawet ubezpieczyciele, którzy nadal ubezpieczają węgiel,  po wielu latach strat stają się bardziej ostrożni i zmniejszają swoją pojemność ubezpieczeniową. „Stopień zaangażowania ubezpieczonego w działalność sektora węglowego staje się coraz bardziej dominującym czynnikiem decydującym o tym, czy ubezpieczyciel zapewni ochronę ubezpieczeniową” - dodaje.

Po raz pierwszy tegoroczny ranking zawiera ocenę zobowiązań ubezpieczycieli wykraczającą poza sektor węglowy i obejmującą sektory ropy i gazu. Tylko dziewięć towarzystw ubezpieczeniowych ograniczyło lub zakończyło ubezpieczanie dla ropy naftowej z piasków bitumicznych, w porównaniu z czterema w zeszłym roku. A australijski ubezpieczyciel Suncorp jest pierwszym i jedynym towarzystwem ubezpieczeniowym, który ogłosił stopniowe wygaszanie wszystkich ubezpieczeń dla sektorów ropy i gazu.

Spalanie węgla jest odpowiedzialne za 40% emisji  CO2  niezwiązanych z deforestacją i zmianą przeznaczenia terenów, zaś ropa i gaz łącznie odpowiadają za 55%. Rozpoczynanie jakichkolwiek nowych projektów z branży paliw kopalnych nie jest spójne ze trajektorią ograniczenia wzrostu średniej temperatury Ziemi o nie więcej niż 1,5 ° C.  Kurczący się sektor węglowy pokazuje wpływ, jaki ubezpieczyciele mogą mieć na tempo rozwoju paliw kopalnych. A silnie skoncentrowany sektor ubezpieczeń ropy i gazu jest wrażliwy.

Dziesięciu ubezpieczycieli obejmuje ochroną ubezpieczeniową około 70% światowego rynku ropy i gazu. Najwięksi z nich to AIG, Travellers, Zurich i Lloyd’s. Towarzystwa ubezpieczeniowe kontrolujące 45% rynku ubezpieczeń dla sektorów ropy i gazu już odeszły od ubezpieczania węgla, a jedną czwartą rynku zapewniają ubezpieczyciele, którzy popierają cel klimatyczny wynoszący 1,5 ° C.

Lucie Pinson, dyrektor organizacji Reclaim Finance, mówi: „Europejscy ubezpieczyciele przewodzili odchodzeniu branży od węgla i teraz muszą przyspieszyć i pierwsi podjąć działania wobec sektorów ropy i gazu. Allianz, AXA, Munich Re i Zurich zobowiązały się do dostosowania swoich portfeli  inwestycyjnych do 1,5 ° C, więc poważnie podchodzą do tego celu, muszą przestać ubezpieczać i inwestować w firmy planujące nową produkcję ropy i gazu ”.

Liderzy i  maruderzy: ubezpieczyciele ze Stanów Zjednoczonych i Azji oraz z rynku Lloyd’sa odmawiają współpracy

Tegoroczny ranking pokazuje, że tempo zmian rośnie na całym świecie, ale z dużymi różnicami pod względem rozłożenia regionalnego. Amerykańscy ubezpieczyciele nadal pozostają w tyle za swoimi europejskimi odpowiednikami. Liberty Mutual i Hartford ograniczyły ubezpieczenie węgla w zeszłym roku, po Chubb i AXIS Capital, ale ich polityki określające zasady ubezpieczania sektora węglowego są znacznie słabsze niż polityki wiodących europejskich ubezpieczycieli. AIG, Berkshire Hathaway, Travellers i inni ubezpieczyciele w USA w ogóle nie podjęli żadnych kroków ograniczających ubezpieczanie paliw kopalnych oraz inwestycje w sektory od nich uzależnione. Wszystkich 10 ubezpieczycieli w USA w rankingu nadal wspiera organizacje lobbujące przeciwko działaniom na rzecz klimatu.

Na rynku wschodnioazjatyckim można zaobserwować pierwsze ruchy. W zeszłym miesiącu koreański Samsung Fire & Marine jako  pierwszy azjatycki ubezpieczyciel ogłosił, że przestanie ubezpieczać węgiel. Szczegóły nie zostały jeszcze opublikowane. Trzej główni ubezpieczyciele w Japonii - Tokio Marine, Sompo i MS&AD - oraz chiński Ping An ogłosili bardzo podstawowe ograniczenia dotyczące ubezpieczenia projektów węglowych, ale nadal są głównymi ubezpieczycielami węgla.

W Europie brytyjski rynek ubezpieczeniowy Lloyd’s jest ostatnim dużym ubezpieczycielem, który kontynuuje ubezpieczanie węgla. Lloyd’s sprzedał akcje i obligacje spółek węglowych w posiadaniu własnego funduszu centralnego, ale nie określił wspólnych zasad inwestowania oraz ubezpieczania ponad 90-ciu grupowym syndykatom, które stanowią 97% rynku Lloyd’sa i pozostaje głównym źródłem ubezpieczeń węgla. Największe polskie towarzystwo ubezpieczeniowe PZU, które również w żaden sposób nie ograniczyło inwestycji oraz ubezpieczania sektora węglowego jest członkiem rynku LLoyd’sa.

Flora Rebello Arduini, starszy konsultant ds. kampanii, SumOfUs, mówi: „Brytyjski rynek Lloyd’s i jego członkowie ubezpieczają i inwestują w niektóre z najgorszych na świecie projektów związanych z paliwami kopalnymi. Podczas gdy jego europejscy odpowiednicy prześcigali się w działaniach na rzecz klimatu i wycofali się z węgla, Lloyd’s wkroczył na ich miejsce. Zapewnił ubezpieczenie, firmom, które zostałyby go pozbawione dzięki wycofaniu się z rynku innych europejskich ubezpieczycieli. Lloyd’s nie może być dumny z bycia ubezpieczycielem ostatniej szansy dla umierającego i niszczącego przemysłu. Musi powstrzymać swoje dziedzictwo niszczenia klimatu ”.

Ranking zawiera zestawienie wyników 30 czołowych towarzystw ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, które podsumowują ocenę ich polityk dotyczących ubezpieczania i inwestowania w paliwa kopalne. Raport opiera się na odpowiedziach z ankiety przeprowadzonej wśród 20 towarzystw ubezpieczeniowych z rankingu  oraz na publicznie dostępnych informacjach. Stwierdza, że:

- Ubezpieczenie : AXA i Swiss Re są liderami w wycofywaniu się z ubezpieczania paliw kopalnych, a za nimi plasują się Hannover Re, Zurich i Munich Re. Większość ich polityk dotyczy zarówno węgla, jak i piasków roponośnych. Jednak AIG, Berkshire Hathaway, Lloyd’s, Sinosure, Travellers i W.R. Berkley ubezpieczają sektor węglowy bez żadnych ograniczeń.

Sprzedaż i niekupowanie nowych aktywów: SCOR i AXA prowadzą w kategorii sprzedaży aktywów spółek operujących w sektorach paliw kopalnych, a następne w kolejności w rankingu są Swiss Re, Allianz i Zurich. Wszystkie wymienione towarzystwa ubezpieczeniowe i reasekuracyjne oprócz Allianz obejmują swoimi politykami zarówno piaski roponośne, jak i węgiel, a niektórzy wykluczają inwestycje w jakąkolwiek firmę, która planuje nowe projekty. Szesnaście innych towarzystw ubezpieczeniowych ocenianych w tym raporcie ma mniej kompleksowe polityki sprzedaży aktywów sektora węglowego oraz zobowiązania o niekupowaniu nowych akcji i obligacji spółek węglowych, a tylko dziewięć nadal inwestuje w sektor węglowy.

Przywództwo klimatyczne: Legal&General uzyskał najwyższy wynik w kategorii innych liderów w dziedzinie klimatu - skupiających się na zobowiązaniach ubezpieczycieli do dostosowania ich działalności do ścieżki 1,5 ° C. Aviva, Zurich, Munich Re, QBE i AXA również wypadają dobrze. Trzynastu ubezpieczycieli, w tym wszystkie 10 firm amerykańskich, otrzymało negatywne oceny, ponieważ nadal wspierają organizacje lobbujące przeciwko działaniom na rzecz klimatu. 

 Wyniki rankingu można znaleźć na: https://insurance-scorecard.com/

[Tabela punktacji na następnej stronie zmieniła się w wyniku nowych zasad firmy Samsung.] 


A picture containing tableDescription automatically generated


O Insure Our future:

Kampania  Insure Our Future skupia globalną sieć organizacji pozarządowych i ruchów społecznych wzywających towarzystwa ubezpieczeniowe do wycofania się i zaprzestania ubezpieczania węgla, piasków roponośnych, ropy i gazu oraz do wspierania przejścia na czystą energię.

Kampanię wspiera 350 organizacji ClientEarth (Wielka Brytania), Connecticut Citizen Action Group USA, Europe Beyond Coal Campaign, Fundacja „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” (Polska), Friends of the Earth France, Greenpeace, Indigenous Environmental Network, Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (Hiszpania), Japan Center for a Sustainable Environment and Society (Japonia), Market Forces (Australia), Public Citizen (USA), Rainforest Action Network (USA), Reclaim Finance (Francja), Re: Między innymi Common (Włochy), Reset (Czechy), Solutions for Our Climate (Korea), SumOfUS, The Sunrise Project (Australia) i Urgewald (Niemcy). 

Najnowsze

Początek strony slot gacor WordPress CMS Checker