>
https://www.high-endrolex.com/44
24-02-2021

Santander ogłasza cel neutralności klimatycznej

W poniedziałek 22.02.2021 roku Banco Santander opublikował informację prasową, w której informuje o celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Cel ten obejmuje także wszystkie emisje klientów banku, które pochodzą z  jakichkolwiek pożyczek, działalności doradczej lub inwestycyjnej oferowanej przez Banco Santander. 

Bank planuje do 2030 roku w pełni dostosować swój portfel w sektorze energetycznym do wymogów porozumienia paryskiego. Oznacza to między innymi zakończenie świadczenia usług finansowych klientom z sektora energetycznego, którzy czerpać będą 10% lub więcej przychodów ze spalanie węgla energetycznego. Bank planuje także do 2030 roku całkowicie wyeliminować górnictwo węgla kamiennego i brunatnego z portfela kredytowego oraz inwestycyjnego Banco Santander oraz wszystkich spółek zależnych. Zobowiązanie o zakończeniu związków z górnictwem węgla kamiennego i brunatnego do 2030 ogłosił już w czerwcu 2020 roku prezes Santander Bank Polska.

Banco Santander ujawni dalsze szczegółowe informacje na temat mapy drogowej do neutralności klimatycznej w 2050 roku w raporcie Climate Finance, który zostanie opublikowany nieco później w 2021 roku. Do końca września 2022 roku ujawni także cele redukcji w innych istotnych pod względem emisji sektorach, w tym między innymi sektorze wydobycia, transportu i przetwórstwa ropy i gazu.

Aktualizacja polityki klimatycznej oraz nowe cele klimatyczne Banco Santander są niezwykle ważne w związku z dyskusjami związanymi z datą odejścia od węgla, tempem zamykania kopalń oraz tempem rezygnacji z ciepłownictwa i produkcji energii elektrycznej z gazu ziemnego i LNG. Santander Bank Polska jest trzecim pod względem aktywów bankiem w Polsce oraz bankiem, zapewniającym finansowanie oraz uczestniczącym w emisji obligacji korporacyjnych największych spółek energetycznych w ostatnich latach Polsce w tym Taurona, Energi, PGE, PGNiG oraz PKN Orlen.

Kluczowe będą decyzje banku w okresie 2021-2025 kiedy to większość polskich spółek elektroenergetycznych będzie starać się o refinansowanie długu. Jasna komunikacja Banco Santander oraz Santander Bank Polska, iż kredytów udziela tylko grupom kapitałowym, które mają określone cele osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku oraz całkowitej rezygnacji z węgla do 2030 roku przyśpieszą proces transformacji polskiej gospodarki ku neutralności klimatycznej. 

Najnowsze

Początek strony slot gacor WordPress CMS Checker