>
https://www.high-endrolex.com/44
10-06-2021

Wyzwania dla rolnictwa i leśnictwa w zasięgu oddziaływania kopalni odkrywkowych

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarze „Wyzwania dla rolnictwa i leśnictwa w zasięgu oddziaływania kopalni odkrywkowych”. Webinar odbędzie się 24 czerwca 2021, w godz. 11.00 - 13.30. 

Górnictwo odkrywkowe wiąże się z odwadnianiem złóż na ogromną skalę, co powoduje powstanie tzw. leja depresji wokół odkrywki. Z tego powodu wokół kopalni zanikają wody podziemne. Skutki osuszania terenu szczególnie dotkliwie dotykają rolnictwo oraz tereny leśne. W takich regionach zwykłe sposoby przeciwdziałania suszy mogą okazać się niewystarczające lub nieadekwatne, bowiem problemy prowadzące do deficytów wody są tu bardziej złożone.

Podczas najbliższego webinaru chcemy otworzyć dyskusję i przestrzeń do wymiany dobrych praktyk, które można z powodzeniem stosować w rejonach czynnych i zamykanych kopalń odkrywkowych.

Zagadnienia, które poruszymy podczas webinaru:

 1. Jak funkcjonuje zlewnia? - naturalny cykl hydrologiczny i jego antropogeniczne zmiany odczuwalne na obszarach rolnych i leśnych.
 2. Studium przypadku: deficyty wody w nadleśnictwie Gołąbki - ziemie historycznie obfitujące w wodę, obecnie cierpiące z powodu jej deficytów. 
 3. Studium przypadku: modelowa mała retencja w nadleśnictwie Rudziniec - przykład przyjaznych naturze, skutecznych rozwiązań dla nadleśnictw i samorządów, w których występuje deficyt wody.

Do kogo kierowane są webinary?

Nasz cykl webinarów przeznaczony jest przede wszystkim dla osób z terenów, na których istnieją kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego. Przydatne informacje znajdą tu wszyscy, którzy chcą zgłębić wiedzę dotyczącą gospodarowania wodą na terenach w zasięgu oddziaływania różnego typu kopalni odkrywkowych. Serdecznie zapraszamy pracowników samorządów, nadleśnictw oraz organizacji i instytucji, które zajmują się rolnictwem, klimatem i suszą.


Prelegenci:

 • Artur Furdyna, Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 
 • Jarosław Dłutkowski, Zastępca Nadleśniczego, Nadleśnictwo Gołąbki
 • Janusz Foltys Zastępca Nadleśniczego, Nadleśnictwo Rudziniec

Moderacja: Katarzyna Czupryniak, Fundacja „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”

Organizatorzy:

 • Fundacja „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”
 • Koalicja Żywa Ziemia 
 • Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach
 • Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy
 • Zielone Wiadomości
 • Wspólnota Idei

Data: 24 czerwca 2021, w godz.11.00 -13.30


Jak się zapisać?

Jeżeli chcesz wziąć udział w webinarze, wypełnij formularz online. Liczba miejsc jest ograniczona.

Istnieje również możliwość śledzenia wydarzenia na mediach społecznościowych

Na zgłoszenia czekamy do 22 czerwca 2021 r.

Webinar odbędzie się na platformie ZOOM. Link zostanie przesłany uczestnikom po rejestracji. Udział w webinarze jest bezpłatny.


Nagrania z poprzednich webinarów i planowane kolejne webinary; https://rozwojtak-odkrywkinie.pl/woda/webinary 

Więcej informacji o kampanii wodnej znajdują się w zakładce woda

Najnowsze

Początek strony slot gacor WordPress CMS Checker