>
22-07-2020

920 milionów złotych na program „Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin"

Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin” oferuje 920 milionów złotych dla beneficjentów, wśród których mogą być jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

  • Nabór wniosków do programu odbywa się w trybie ciągłym i przewidziany jest do 30  grudnia 2026 r. lub do wyczerpania alokacji środków.
  • Do udziału w programie przewidziano również podmioty, dla których finansowanie zadań ze środków budżetu państwa jest wskazane w ustawach dotyczących górnictwa, jego restrukturyzacji oraz jednostki powołane do prowadzenia działań ratowniczych w górnictwie.
  • Celem programu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobywania kopalin i likwidacji zakładów górniczych poprzez m.in.: rekultywację gruntów na terenach zdegradowanych/zdewastowanych działalnością wydobywczą.
  • Budżet programu wynosi do 920 mln zł, w tym: dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 860 mln zł, a dla zwrotnych form dofinansowania – do 60 mln zł. Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji lub pożyczki, bądź w formie dotacji i pożyczki (instrument łączony).

Ogłoszenie o naborze opublikowane jest na stronie: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/zmniejszenie-uciazliwosci-wynikajacych-z-wydobywania-kopalin/.

Początek strony