>
22-09-2022

Jak wywieramy presję na instytucjach finansowych – walne zgromadzenia akcjonariuszy 2022

Udział w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy banków i ubezpieczycieli to ważny obszar działalności naszej fundacji. Zgromadzenia te są okazją do zadania zarządom spółek pytań o ich strategię klimatyczną, a także do uświadomienia innym akcjonariuszom, na co przeznaczane są ich pieniądze. To ważny element klimatycznego aktywizmu akcjonariuszy, o którym pisaliśmy na naszej stronie.

— Uczestnictwo w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy instytucji, która finansowo wspiera sektor paliw kopalnych to także okazja do uzyskania ważnych informacji lub deklaracji ze strony zarządu. W takich okolicznościach widać, które spółki coraz poważniej traktują kwestię klimatu, a dla których poruszanie tego tematu to wciąż zło konieczne. — komentuje Jan Chudzyński, specjalista finansowy Fundacji RT-ON.

W tym roku uczestniczyliśmy w walnych zgromadzeniach 5 spółek: mBanku, Santander Bank Polska, PKO BP, Pekao S.A. oraz PZU. Akcjonariusze mniejszościowi w imieniu naszej fundacji uczestniczyli w spotkaniach, aby zadać zarządom spółek niewygodne pytania o ich politykę klimatyczną.

Wydarzeniom towarzyszyły protesty i happeningi współorganizowane z artywistą Arkiem Pasożytem oraz ruchem Extinction Rebellion. O naszym treningu CARBON FIT pod siedzibą PKO BP napisała Gazeta Wyborcza.

Poniżej artykuły podsumowujące nasz udział w walnych zgromadzeniach poszczególnych spółek:

mBank:

https://rt-on.pl/wiadomosci/item/630-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-mbanku-jak-zarzad-odpowiedzial-na-pytania-akcjonariuszy

PKO BP:

https://rt-on.pl/wiadomosci/item/635-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-pko-bp-2022

PZU:

https://rt-on.pl/wiadomosci/item/639-pzu-walne-2022

Pekao S.A.:

https://rt-on.pl/wiadomosci/item/640-pekao-walne-2022

Santander Bank Polska:

https://rt-on.pl/wiadomosci/item/648-walne-2022-santander

Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo instytucje finansowe przyczyniają się do pogłębiania kryzysu klimatycznego. Właśnie dlatego uczestniczymy w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy – spotkaniach, na których podejmowane są kluczowe decyzje dotyczące strategii firm. W ten sposób możemy wywierać presję na zarządach spółek, ale także pokazywać im właściwy dla klimatu kierunek działań.

O tym, jak ogromny wpływ na klimat ma sektor finansowy, można dowiedzieć się m.in z raportu “Banking on Climate Chaos”. Nasza fundacja w maju br. także przygotowała raport zaangażowania polskich banków w paliwa kopalne, uwzględniając największe pod względem aktywów banki w Polsce.

Początek strony slot gacor WordPress CMS Checker