>
22-09-2022

Jak wywieramy presję na instytucjach finansowych – walne zgromadzenia akcjonariuszy 2022

Udział w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy banków i ubezpieczycieli to ważny obszar działalności naszej fundacji. Zgromadzenia te są okazją do zadania zarządom spółek pytań o ich strategię klimatyczną, a także do uświadomienia innym akcjonariuszom, na co przeznaczane są ich pieniądze. To ważny element klimatycznego aktywizmu akcjonariuszy, o którym pisaliśmy na naszej stronie.

— Uczestnictwo w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy instytucji, która finansowo wspiera sektor paliw kopalnych to także okazja do uzyskania ważnych informacji lub deklaracji ze strony zarządu. W takich okolicznościach widać, które spółki coraz poważniej traktują kwestię klimatu, a dla których poruszanie tego tematu to wciąż zło konieczne. — komentuje Jan Chudzyński, specjalista finansowy Fundacji RT-ON.

W tym roku uczestniczyliśmy w walnych zgromadzeniach 5 spółek: mBanku, Santander Bank Polska, PKO BP, Pekao S.A. oraz PZU. Akcjonariusze mniejszościowi w imieniu naszej fundacji uczestniczyli w spotkaniach, aby zadać zarządom spółek niewygodne pytania o ich politykę klimatyczną.

Wydarzeniom towarzyszyły protesty i happeningi współorganizowane z artywistą Arkiem Pasożytem oraz ruchem Extinction Rebellion. O naszym treningu CARBON FIT pod siedzibą PKO BP napisała Gazeta Wyborcza.

Poniżej artykuły podsumowujące nasz udział w walnych zgromadzeniach poszczególnych spółek:

mBank:

https://rt-on.pl/wiadomosci/item/630-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-mbanku-jak-zarzad-odpowiedzial-na-pytania-akcjonariuszy

PKO BP:

https://rt-on.pl/wiadomosci/item/635-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-pko-bp-2022

PZU:

https://rt-on.pl/wiadomosci/item/639-pzu-walne-2022

Pekao S.A.:

https://rt-on.pl/wiadomosci/item/640-pekao-walne-2022

Wciąż nie otrzymaliśmy wszystkich odpowiedzi od Santandera. Jak tylko uda nam się je uzyskać, udostępnimy je na naszej stronie.

 

Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo instytucje finansowe przyczyniają się do pogłębiania kryzysu klimatycznego. Właśnie dlatego uczestniczymy w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy – spotkaniach, na których podejmowane są kluczowe decyzje dotyczące strategii firm. W ten sposób możemy wywierać presję na zarządach spółek, ale także pokazywać im właściwy dla klimatu kierunek działań.

O tym, jak ogromny wpływ na klimat ma sektor finansowy, można dowiedzieć się m.in z raportu “Banking on Climate Chaos”. Nasza fundacja w maju br. także przygotowała raport zaangażowania polskich banków w paliwa kopalne, uwzględniając największe pod względem aktywów banki w Polsce.

Początek strony