>
https://www.high-endrolex.com/44
×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 258.
23-12-2020

2020 w Fundacji. Najważniejsze działania wodne

Ochrona wód podziemnych w Polsce nie jest odpowiednia, a jeżeli tego nie zmienimy, nawracające susze będą dawać nam się dotkliwie we znaki. Ten temat jest nieodłącznie związany z wydobyciem węgla brunatnego. Są regiony w naszym kraju, gdzie nadmierny pobór wód podziemnych przez kopalnie jest tak duży, że prowadzi do deficytu, którego skutkiem jest nawet brak wody w ujęciach komunalnych. Dlatego w 2020 Fundacja „Rozwój Tak – Odkrywki Nie” prowadziła intensywne działania związane z kwestiami wodnymi.

Czerwiec 2020 

Wzięliśmy udział w konsultacjach społecznego projektu przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej (IPGW). Chcieliśmy sprawić, aby zapisy jednoznacznie pokazały, że nie ma prawa ani społecznego przyzwolenia na wydawanie odstępstw od Ramowej Dyrektywy Wodnej dla szczególnie szkodliwych inwestycji, takich jak odkrywki czy elektrownie węglowe. Złożyliśmy także uwagi w ramach konsultacji aPGW (aktualizacji Planów gospodarowania wodami).

Sierpień 2020

Przez dwa miesiące na naszych mediach społecznościowych prowadziliśmy kampanię edukacyjną „Wody podziemne w Polsce i ich znaczenie”. W ramach kampanii odbyły się 2 webinary.

 

Powstały także animacje. Pierwsza przedstawia, jaki wpływ na deficyt wód w Polsce ma zwiększające się parowanie wody wynikające ze wzrostu temperatury powietrza.

Druga animacja w bardzo uproszczony sposób mówi o podejściu do ochrony wód. Zasoby wód podziemnych są obrazowane przez opadające zwierciadło wody gruntowej.

Stworzyliśmy także mapę, która pokazuje, gdzie w Polsce występują obecnie deficyty wód podziemnych.

Stopien wykorzystania JCWPd 20161 min

Wrzesień 2020

Fundacja „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” złożyła swoje uwagi w ramach konsultacji społecznych projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Zwróciliśmy w nich przede wszystkim uwagę na problem odwodnień górniczych, które stanowią aż 36% całego poboru wód podziemnych, a są skoncentrowane w kilku niewielkich rejonach, dotkliwie doświadczających skutków suszy. Nasze uwagi częściowo zostały częściowo uwzględnione.

Październik 2020 

13 października w Kole zorganizowaliśmy konferencję „Woda – wspólne dobro, wspólny problem. Samorządy, naukowcy i eksperci wobec niedoboru wody we wschodniej Wielkopolsce i na Kujawach”. Poświęcona była  jednemu z najpoważniejszych problemów, z jakimi zmaga się odchodzący od górnictwa region – niedoborom wody. Jej celem było podjęcie konkretnych działań, zawiązania ściślejszej współpracy, wyznaczeniu dalszych klarownych celów dla poszczególnych podmiotów

 

Listopad 2020

24 listopada na spotkaniu plenarnym Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOO) delegacje z Polski, Czech i Niemiec zgodziły się na włączenie górnictwa węgla brunatnego, w tym kopalni Turów, do problemów o znaczeniu ponadregionalnym. O taki przebieg sprawy ubiegaliśmy się w listach do członków komisji i apelu podpisanym przez organizacje pozarządowe z Europy, eurodeputowanych, posłanki, posłów i samorządowców.

Grudzień 2020 

11 grudnia ukazał się raport Mind The Gap, Mapowanie ukrytych dotacji dla przemysłu węgla kamiennego i brunatnego. Dochodzenie EEB ujawniło, że urzędnicy chronią przemysł węglowy w Polsce, zwalniając z obowiązku płacenia 34 mln euro opłat za wodę. Jednocześnie zmuszają społeczeństwo do płacenia.

Początek strony slot gacor WordPress CMS Checker