>
23-12-2020

2020 w Fundacji. Wielkopolska Wschodnia

Intensywny rok działań w regionie Wielkopolski Wschodniej zakończyła świetna wiadomość. 3 grudnia zarząd spółki ZE PAK publicznie potwierdził, że nie będzie nowych odkrywek w Wielkopolsce. Złoża Ościsłowo i Dęby Szlacheckie nie powstaną. Na tę informację Fundacja, nasi Koalicjanci i tysiące osób od lat protestujących przeciwko budowie odkrywek czekało od dawna. Wielkopolska Wschodnia stała się w tym roku liderem transformacji energetycznej w Polsce.

Styczeń – Luty 2020

Powołany został zespół parlamentarny ds. Ratowania Jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego. Pierwsze spotkanie zespołu odbyło się 11 lutego. 19 lutego Fundacja „Rozwój Tak – Odkrywki Nie” wraz ze stowarzyszeniem Eko-Przyjezierze zorganizowała w Poznaniu konferencję prasową Kto uratuje jeziora wschodniej Wielkopolski?. Członkowie zespołu parlamentarnego: samorządowcy, naukowcy, organizacje pozarządowe i posłowie, reprezentujący różne środowiska, przedstawili aktualny stan prac nad ratowaniem wód Pojezierza Gnieźnieńskiego. Mówili także, o wyzwaniach, jakie stoją przed współpracującymi ze sobą podmiotami.

Kwiecień 2020

23 kwietnia 2020 roku grupa organizacji pozarządowych razem z ruchami klimatycznymi wysłała list otwarty do Zygmunta Solorza-Żaka, głównego udziałowca węglowej spółki Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. List był odpowiedzią na zainicjowany przez biznesmena „Program Czysta Polska”. Ogłoszenie programu latem 2019 r. zbiegło się w czasie z protestem mieszkańców regionu konińskiego poszkodowanych działalnością odkrywkowych kopalni węgla brunatnego należących do giełdowej spółki ZE PAK SA.

Organizacje i ruchy klimatyczne żądały, by spółka ZE PAK S.A. niezwłocznie odstąpiła od planów budowy nowych odkrywek takich jak Ościsłowo oraz Dęby Szlachecki, przedstawiła rzetelny harmonogramu odejścia od węgla do 2030 roku oraz naprawiła szkody środowiskowe spowodowane wieloletnim wydobyciem węgla w regionie.

Czerwiec 2020

19 czerwca, w dniu Walnego Zgromadzenia wezwaliśmy władze spółki ZE PAK i jej faktycznego właściciela, Zygmunta Solorza-Żaka do przedstawiania harmonogramu odejścia od węgla do 2030, rezygnacji z budowy nowych kopalni odkrywkowych oraz podjęcia uczciwego dialogu z osobami poszkodowanymi przez działalność Kopalni Węgla Brunatnego Konin.

W czerwcu obchodziliśmy także 5. rocznicę prawomocnego referendum lokalnego w gminie Babiak. Mieszkańcy zadecydowali wtedy o rozwoju swojej „małej ojczyzny” bez kopalni węgla brunatnego. 17 czerwca zorganizowaliśmy z tej okazji w Koninie konferencję prasową. Podczas spotkania podjęte zostały tematy dotyczące aktualnej sytuacji w PAK KWB Konin, wpływu kopalni na region oraz transformacji płd.-wsch. Wielkopolski.

Rozpoczęły się spotkania grup roboczych z udziałem Fundacji RT-ON, które prowadzą prace nad sformułowaniem wytycznych dla Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji.

Lipiec 2020

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) po raz kolejny odłożyła wydanie decyzji środowiskowej dla budowy kopalni odkrywkowej Ościsłowo – tym razem do 31 grudnia 2020 r. Wątki wodno-środowiskowe i społeczne, które podnosiła Fundacja i Koalicjanci, były bardzo ważne dla odmowy wydania decyzji środowiskowej dla Ościsłowa, a w konsekwencji – rezygnacji z budowy odkrywek.

Grafika2020 02

Październik – Listopad  2020

13 października 2020 roku w Kole zorganizowaliśmy konferencję „Woda – wspólne dobro, wspólny problem” poświęconą jednemu z najpoważniejszych problemów, z jakimi zmaga się odchodzący od górnictwa region – niedoborom wody.

W październiku 2020 ZE PAK ogłosił, że do 2040 roku osiągnie neutralność klimatyczną, a do 2030 roku nastąpi zaprzestanie eksploatacji węgla oraz jego wykorzystania w elektroenergetyce i ciepłownictwie. Daty zamknięcia odkrywek: Adamów – 2020, Jóźwin – 2021, Drzewce –2022, Tomisławice – 2029.

23 października odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej i Wielkopolskiego Zespołu Parlamentarnego, podczas którego został przedstawiony projekt Strategii Transformacji Wielkopolski Wschodniej obejmujący wstępną koncepcję Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji (TPST). To pierwszy taki dokument w Polsce. W koncepcji została uwzględniona woda, zgodnie ze wspólnymi uwagami złożonymi przez RT-ON, PZS, Fundację Instytut Zielonej Przyszłości (Konin) i Akcję Konin.

Grudzień 2020 

3 grudnia zarząd spółki ZE PAK potwierdził oficjalnie, że rezygnuje z nowych odkrywek w Wielkopolsce. Złoża Ościsłowo i Dęby Szlacheckie nie powstaną.

17 grudnia zburzono komin w Elektrowni Adamów, która przez dekady dostarczała energię dla Wielkopolski spalając węgiel brunatny. To symbol końca epoki węgla. 

 

Początek strony slot gacor WordPress CMS Checker