Z wód podziemnych korzysta na co dzień przemysł, rolnictwo i każdy z nas. Są one istotne dla funkcjonowania całej przyrody ożywionej. Niestety ich ochrona w Polsce nie jest odpowiednia. Nawracające…
Do 18 czerwca trwają konsultacje społeczne projektu przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej (IPGW). To niepowtarzalna szansa dla nas wszystkich, aby wpłynąć na podejmowanie decyzji o wodzie i poprawienie kontroli nad…
Europejscy i światowi ubezpieczyciele wdrażają politykę ograniczania ubezpieczeń i inwestycji w spółki węglowe. Wbrew tym trendom polska Grupa PZU wciąż ubezpiecza funkcjonujące kopalnie i elektrownie węglowe (w tym Bełchatów –…
Podczas dzisiejszego walnego zgromadzenia akcjonariuszy niemieckiej firmy ubezpieczeniowej Talanx, do której należą działające w Polsce Warta i HDI, zarząd spółki w odpowiedzi na pytania akcjonariuszy potwierdził, że podpisał jeden kontrakt…
W czwartek 23 kwietnia 2020 roku grupa organizacji pozarządowych razem z ruchami klimatycznymi wysłała list otwarty do Zygmunta Solorza-Żaka, głównego udziałowca węglowej spółki Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. List jest odpowiedzią…
W 2013 r. przeprowadzono ankietę wśród 3 000 pracowników towarzystw ubezpieczeniowych wysokiego szczebla, w celu zidentyfikowania najpoważniejszych zagrożeń dla branży. Znaczna większość wskazała, że największym globalnym niebezpieczeństwem jest „nowa, wysoce…
Rekordowa strata netto w wys. prawie 4 mld zł Grupa PGE - w sprawozdaniu finansowym za 2019 r. wykazała 3 961 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 1 498 mln…
Kryzys spowodowany Covid-19 oznacza dla sektora bankowego konieczność doraźnego działania zmniejszające jego gospodarcze skutki, ale także pilną potrzebę uwzględnienia w swoich politykach ryzyka kolejnych pandemii. Najważniejszym punktem takiej strategii powinno…
Dotychczasowa koncesja wygasa w kwietniu 2020 r. Pozwolenie na kontynuację wydobycia zostało przyznane na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego.
Polskie władze po cichu przedłużyły koncesję wydobywczą dla kontrowersyjnej odkrywki Turów pomimo sprzeciwu Republiki Czeskiej, europarlamentarzystów oraz Czechów i Niemców z przygranicznych miejscowości. W interesie spółki Skarbu Państwa oraz jednej…
Strona 11 z 29
Początek strony