Za nami druga konferencja z cyklu „Woda wspólne dobro - wspólny problem”. Tym razem naukowcy i eksperci skupili się na dwóch regionach cierpiących z powodu odwodnień górniczych, które łączą się…
PZU jest dalej największym ubezpieczycielem w Unii Europejskiej, który nie przyjął żadnych kryteriów wykluczających ubezpieczanie nowych elektrowni oraz kopalni węglowych. Nie zmieniła tego opublikowana wczoraj strategia. Wciąż ubezpiecza kopalnie, których…
W dniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mBanku Fundacja „Rozwój TAK – Odkrywki NIE” wzywa bank do aktualizacji polityki klimatycznej, deklaracji osiągnięcia neutralności swojego portfela inwestycyjnego oraz kredytowego do 2050 roku, określenia…
Największe towarzystwo reasekuracyjne na świecie, Swiss Re, ogłosiło nowe cele klimatyczne. Z punktu widzenia toczących się w Polsce dyskusji o tempie wygaszania górnictwa oraz energetyki węglowej, kluczowy jest plan całkowitej…
Zachęceni sukcesem pierwszej konferencji „Woda – wspólne dobro, wspólny problem” z radością zapraszamy na drugą odsłonę „Instytucje, naukowcy i eksperci o zasobach wody w regionach węglowych nad Wartą (Bełchatów i…
W poniedziałek 22.02.2021 roku Banco Santander opublikował informację prasową, w której informuje o celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Cel ten obejmuje także wszystkie emisje klientów banku, które pochodzą…
Złoczew nie powstanie, ale spółka wciąż stara się o uzyskanie koncesji. Tymczasem Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w Warszawie uchylił wyrok sądu niższej instancji stwierdzający nieważność studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania…
10 lutego na stronie Wód Polskich - RZGW w Poznaniu[1] opublikowano informację o kompleksowych i ambitnych planach odtwarzania zasobów wód w Wielkopolsce Wschodniej, z wykorzystaniem wyrobisk pokopalnianych i zasobów wodnych…
Organizacje pozarządowe, samorządowcy i posłowie zwracają się z apelem do Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem. Wysłali do delegatów list, w którym proszą komisję o przygotowanie rozwiązań dla ważnych problemów…
Zdrowie i życie ludzi jest ważniejsze niż zyski węglowych spółek. Protest na Trójstyku granic W sobotę, 13 lutego 2021 r. na trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec odbył się międzynarodowy…
Strona 7 z 30

Najnowsze

Początek strony