Polskie władze po cichu przedłużyły koncesję wydobywczą dla kontrowersyjnej odkrywki Turów pomimo sprzeciwu Republiki Czeskiej, europarlamentarzystów oraz Czechów i Niemców z przygranicznych miejscowości. W interesie spółki Skarbu Państwa oraz jednej…
Branża ubezpieczeniowa jest poddawana coraz większej presji ze strony aktywistów, społeczeństwa i własnych pracowników. Oczekuje się od nich, że przestanie wspierać firmy, które przynoszą szkodę środowisku. Wiele największych towarzystw już…
18 marca został opublikowany raport Banking on climat change. Fossil fuel finance report 2020. Podsumowuje on działania 35 banków w finansowaniu przemysłu paliw kopalnych i zaznacza i ich wiodącą rolę…
Najwięksi światowi ubezpieczyciele i inwestorzy wycofują się z przemysłu węglowego, pod wpływem zmniejszającego się popytu i presji ze strony działaczy na rzecz klimatu. Ograniczenie inwestycji jest dla nich opłacalne, ponieważ…
5 marca 2020 do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego została złożona petycja podpisana przez 13 000 osób z Polski, Niemiec i Czech. Jej celem jest zablokowanie planowanej przez Polską Grupę Energetyczną…
Czy będzie odkrywka węgla brunatnego w Złoczewie? Tematem zajęto się (12 lutego) podczas posiedzenia Zespołu Parlamentarnego ds. Złoczewa, w skład którego wchodzi siedmioro posłów PiS oraz Anita Sowińska z Lewicy…
Już za godzinę w Poznaniu, na ulicy Zwierzynieckiej 3 odbędzie się konferencja prasowa: “Kto uratuje jeziora wschodniej Wielkopolski?”. Od kilkunastu lat jesteśmy świadkami postępującej katastrofy środowiskowej we wschodniej Wielkopolsce i…
Ostrołęka C od ponad dwóch lat nie jest w stanie pozyskać finansowania Wydawać by się mogło, że skoro w projekt zaangażowane są dwie spółki kontrolowane przez Skarb Państwa (Enea i…
Podpisz petycję w sprawie ochrony źródeł wody pitnej na czesko-polsko-niemieckim pograniczu. Miejscowościom na obszarze Kraju Libereckiego w Czechach grozi utrata wody pitnej dla blisko 30 000 mieszkańców. Zagraża im dotychczasowa…
Spalanie paliw kopalnych jest kosztowne. Wywiera ono wyraźne, mierzalny negatywny wpływ na ludzkie zdrowie i środowisko naturalne. Jednak pomimo faktu, że korporacje spalające i wydobywające paliwa kopalne otrzymują dotacje rzędu…
Strona 10 z 27
Początek strony